۱۸۹۰ مناقصه – شهرداری آبیک- آسفالت معابر شهر

 ((*آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  *))  شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره از سوی شورای محترم  اسلامی شهرآبیک  نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط اقدام نماید. –     واگذاری عملیات لکه گیری نوارهای حفاری کم عرض معابر شهر با اعتباری بالغ بر ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال –     اجرای […]

 ((*آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  *)) 

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره از سوی شورای محترم  اسلامی شهرآبیک  نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط اقدام نماید.

     واگذاری عملیات لکه گیری نوارهای حفاری کم عرض معابر شهر با اعتباری بالغ بر ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

     اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای  واجدالشرایط دعوت می‌گردد حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر جهت دریافت اسناد و شرکت درمناقصه در ساعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک واقع در بلوار آیت اله طالقانی- طبقه همکف امورعمران مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیــشنهادات مخــتار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده  مناقصــه می‌باشند و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط بـــــه معامله در اســـناد مناقصه مندرج می‌باشد. ۲۲/۳ 

یوسف حاجی زاده- سرپرست  شهرداری آبیک