۱۸۹۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان- امور خدماتی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد، عملیات اجرایی به شرح زیر را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . شماره مناقصه موضوع  مناقصه محل تامین اعتبار برآورد (ریال) مبلغ تضمین  ( ریال) ۳۹ – ۲ – ۹۵ عملیات اپراتوری و بهره برداری از […]

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد، عملیات اجرایی به شرح زیر را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

شماره مناقصه

موضوع  مناقصه

محل تامین اعتبار

برآورد

(ریال)

مبلغ تضمین

 ( ریال)

۳۹ ۲ ۹۵

عملیات اپراتوری و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و تامین نیرو خدمات عمومی منطقه اردستان .

جاری

۲٫۴۸۲٫۶۸۲٫۵۸۱

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰ ۲ ۹۵

انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان .

جاری

۶۳٫۲۵۸٫۵۳۰٫۵۴۶

۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۱ ۲ ۹۵

انجام خدمات اپراتوری سامانه ۱۲۲ .

جاری

۱۰٫۱۷۷٫۳۶۷٫۹۳۹

۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲ ۲ ۹۵

تامین نیروی انسانی جهت امور بهره برداری .

جاری

۵٫۶۸۸٫۳۸۵٫۶۱۹

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۳۰ : ۱۵ روز شنبه به تاریخ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶

دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن گویا : ۸ – ۳۶۶۸۰۰۳۰ ۰۳۱

(داخلی : ۳۸۸ )

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 

نام روزنامه :مناقصه مزایده

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶خرداد ماه ۱۳۹۵