آغاز فعالیت مدیریت ریسک در بانک ملی

آغاز فعالیت مدیریت ریسک در بانک ملی اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق با ساختار و ترکیب جدید در بانک ملی ایران آغاز به‌کار کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک ملی ایران در راستای اجرای کامل مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و الزامات بین‌المللی حاکم بر ایجاد واحد ریسک و تطبیق در یک […]

آغاز فعالیت مدیریت ریسک در بانک ملی

اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق با ساختار و ترکیب جدید در بانک ملی ایران آغاز به‌کار کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک ملی ایران در راستای اجرای کامل مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و الزامات بین‌المللی حاکم بر ایجاد واحد ریسک و تطبیق در یک مؤسسه اعتباری و به منظور حضور موفق‌تر در عرصه‌های داخلی و همچنین بین‌المللی در شرایط پساتحریم و با تصویب هیأت مدیره بانک، نسبت به ارتقای واحد ریسک از معاونت اداره کل به یک اداره کل مستقل اقدام و واحد مستقلی را تحت عنوان «اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق» تحت نظارت مستقیم مدیریت عامل بانک در ساختار سازمانی بانک ایجاد نمود.

 

این اداره کل در حال حاضر با ساختار و ترکیب جدید متشکل از کارشناسان خبره بانکی فعالیت خود را آغاز کرده است و وظیفه مدیریت انواع ریسک‌های بانکی و تطبیق یا سازگاری عملیات بانکی با قوانین، مقررات و استاندارد‌ها (داخلی و بین‌المللی) که نقش کلیدی در موفقیت بانک ایفا می‌نمایند، را عهده‌دار می‌باشد.