آغاز سرشماری دسترسی به اینترنت خانوارها

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوار‌ها و استفاده افراد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد. به گزارش مهر، طرح آمارگیری دسترسی خانوارهای ایرانی به ابزارهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فن‌آوری […]

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوار‌ها و استفاده افراد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.

به گزارش مهر، طرح آمارگیری دسترسی خانوارهای ایرانی به ابزارهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) اجرایی شده است. در این طرح سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران مشارکت دارند و نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌هایی مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، مورد تأکید قرار گرفته است.

جزییات نحوه سرشماری اینترنتی از خانوارهای ایرانی

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و مؤسسه‌ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴ است. در زمان اجرای این طرح که تا ۱۵ اسفندماه ادامه می‌یابد، آمارگیری با روش نمونه‌گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور و در حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد انجام می‌شود. در این طرح، آمارگیران مرکز آمار ایران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد.

در صورتی که در خانوار موردنظر یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشند، پرسش‌نامه به منظور تکمیل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع‌آوری خواهد شد. نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر و به شکل نشریه‌ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران منتشر می‌شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

بررسی ۱۶ شاخص توسعه فن‌آوری اطلاعات در میان کاربران

چهارمین دوره اجرای این آمارگیری تخصصی در سطح کشور، می‌تواند اطلاعات مشخصی را در رابطه با میزان دسترسی خانوار‌ها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اینترنت و فن‌آوری‌های دسترسی به اینترنت، مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزینه کرد خانوار‌ها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارایه کند.

آمارگیری نشانگرهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خانوار، یکی از آمارگیری‌هایی است که با اندازه‌گیری ۱۶ نشانگر، چگونگی و محل دسترسی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن‌آوری را در میان مردم بررسی و به ارزیابی تأثیرات آن روی زندگی مردم می‌پردازد.

داده‌های حاصل از این آمارگیری، منبع با ارزشی از آمار‌ها محسوب می‌شود که برای نظارت بر میزان دستیابی به سیاست‌ها و اهداف کلان ملی و بین‌المللی مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف جامعه اطلاعاتی و محاسبه شاخص‌های بین‌المللی توسعه فن‌آوری اطلاعات مانند ITU IDI مورد نیاز است.

دسترسی ۴۴ درصد خانوار ایرانی به اینترنت تا پایان ۹۳

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوار‌ها به اینترنت و سایر ابزارهای فن‌آوری اطلاعات، در سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹٫۳۵درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

تولید داده‌ها و آمارهای دقیق و قابل مقایسه در بخش فن‌آوری اطلاعات کشور، براساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای «نظام پایش شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات» به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. براساس این بند و با توجه به مصوبه هیأت وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات غیردولتی، موظف به ارایه آمار و اطلاعات در این زمینه به این وزارتخانه هستند.

 

در این چارچوب، سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و هماهنگ کننده ملی در این حوزه، نظام پایش را تدوین و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بخش مهمی از این نظام، مجموعه کلیدی نشانگرهایی است که توسعه و به ‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهند. در رابطه با اندازه‌گیری تعدادی از نشانگرهای این مجموعه، تنها راه معتبر و پذیرفته شده علمی، انجام آمارگیری‌های تخصصی است.