مشوق‌های مالیاتی برای مؤدیان دریافت کننده سود سپرده

از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان شد مشوق‌های مالیاتی برای مؤدیان دریافت کننده سود سپرده نحوه اعطای معافیت‌ مالیاتی مربوط به سود یا جوایز دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز (موضوع ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم) از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به […]

از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان شد

مشوق‌های مالیاتی برای مؤدیان دریافت کننده سود سپرده

نحوه اعطای معافیت‌ مالیاتی مربوط به سود یا جوایز دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز (موضوع ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم) از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مربوط به سود یا جوایز دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز (موضوع ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم) اعلام شد.

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

 سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

 سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

 جوایز متعلق به اوراق قرضه‌‌ دولتی و اسناد خزانه.

 سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اور درافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

 

همچنین براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۴، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق مایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز به مؤسسات فوق‌الذکر افزوده شده‌اند.