نفت خام سنگین ایران ٤١ دلار شد

نفت خام سنگین ایران ٤١ دلار شد  تازه‌‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه ٢٠١٦ با ۵ دلار و دو سنت افزایش نسبت به ماه آوریل به ٤١ دلار و ٦٧ سنت برای هر بشکه رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، گزارش ماه ژوئن سازمان کشورهای صادرکننده نفت […]

نفت خام سنگین ایران ٤١ دلار شد

 تازه‌‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه ٢٠١٦ با ۵ دلار و دو سنت افزایش نسبت به ماه آوریل به ٤١ دلار و ٦٧ سنت برای هر بشکه رسید.

به گزارش مناقصه‌مزایده، گزارش ماه ژوئن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان می‌دهد که میانگین قیمت نفت ‌خام سنگین ایران در سبد نفتی این سازمان برای ماه مه امسال ٤١ دلار و ٦٧ سنت برای هر بشکه بوده است.

این در حالی است که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل، ٣٦ دلار و ٦٥ سنت برای هر بشکه و میانگین قیمت آن در سال ٢٠١٥ میلادی ٥٢ دلار و ٩٨ سنت برای هر بشکه بوده است.

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در ماه مه با ۵ دلار و ٣٥ سنت افزایش نسبت به رقم ٣٧ دلار و ٧٦ سنتی ماه آوریل، به ٤٣ دلار و ٢١ سنت برای هر بشکه رسید.

بر پایه تازه‌‌ترین برآورد ماهانه اوپک، میانگین نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ماه مه با ۵ دلار و ٣٥ سنت افزایش نسبت به ماه آوریل، به ٤٦ دلار و ٨٣ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال میانگین نفت خام دبلیو‌تی‌ای آمریکا نیز با ۵ دلار و ٨٩ سنت رشد ماهانه، به ٤٦ دلار و ٨٤ سنت برای هر بشکه در ماه مه رسید.

تازه‌‌ترین ارزیابی دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که میانگین نفت خام شاخص دوبی در ماه مه ٤٤ دلار و ٢٩ سنت برای هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به ماه آوریل ۵ دلار و ٢٩ سنت رشد نشان می‌دهد.

براساس تازه‌‌ترین برآورد ماهانه اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت خام ١٣ عضو اوپک در ماه مه گذشته به ٣٢ میلیون و ٣٦١ هزار بشکه در روز رسید که این مقدار در مقایسه با ماه آوریل، ٩٩ هزار و ٨٠٠ بشکه کم‌تر است.

بنابر گزارش منابع ثانویه اوپک، تولید نفت خام عراق در ماه مه با ٦٠ هزار بشکه کاهش، به روزانه ۴ میلیون و ٢٨١ هزار بشکه رسیده است، در حالی گزارش مستقیم این کشور به دبیرخانه اوپک از تولید روزانه ۴ میلیون و ٤٩٩ هزار بشکه‌ای حکایت دارد.

 

عربستان سعودی در گزارش مستقیم خود به دبیرخانه اوپک آورده است که تولید نفت آن در ماه مه به ١٠ میلیون و ١٧٠ هزار بشکه در روز رسید که این رقم در مقایسه با ماه آوریل، روزانه ۸ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.