گازهای گلخانه‌ای امکان حیات فرازمینی را از بین می‌برند

  یک مطالعه جدید ادعا می‌کند که گازهای گلخانه‌ای می‌توانند باعث خشک شدن و غیرقابل سکونت شدن یک سیاره و در نتیجه از بین بردن حیات فرازمینی شوند. به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، قدرت گازهای گلخانه‌ای در خشک کردن و غیرقابل سکونت کردن یک سیاره به اندازه چرخیدن سیاره در نزدیکی خورشید […]

 

یک مطالعه جدید ادعا می‌کند که گازهای گلخانه‌ای می‌توانند باعث خشک شدن و غیرقابل سکونت شدن یک سیاره و در نتیجه از بین بردن حیات فرازمینی شوند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، قدرت گازهای گلخانه‌ای در خشک کردن و غیرقابل سکونت کردن یک سیاره به اندازه چرخیدن سیاره در نزدیکی خورشید خود است.

اثرات سطوح زیاد دی اکسید کربن می‌تواند یک سیاره زمین مانند را به وضعیت شبیه شرایط «جهنمی» سیاره زهره (ونوس) درآورد.

محققان خاطرنشان می‌کنند: این موضوع نشان می‌دهد که در جستجو حیات فرازمینی، وضعیت سیاره نسبت به خورشید آن، تنها عامل ضروری نیست که باید مد نظر گرفته شود.

محققان برای تعیین چگونگی اثر گازهای گلخانه‌ای بر قابل سکونت بودن یک سیاره، یک مدل ۳ بعدی از جهان آبی زمین مانند ابداع کردند.

این مدل نشان داد که سطوح زیاد دی اکسید کربن که از هزار و ۵۲۰ بخش در میلیون آغاز می‌شود، موجب ناپایدار کردن آب و هوا می‌شود.

این موضوع باعث ایجاد یک پیامد ناگوار در سراسر دمای سیاره و در کل شرایط اتمسفری می‌شود. به‌طوریکه دمای هوا به ۱۳۵درجه فارنهایت افزایش می‌یاید و یک گلخانه مرطوب ایجاد می‌کند.

گلخانه مرطوب وضعیتی است که در سیاراتی مانند ونوس مشاهده می‌شود که آب با فشار از سطح سیاره وارد اتمسفر شده است. اتمسفر ونوس تقریباً کلاً از دی اکسید کربن تشکیل شده است.

محققان در عین حال متذکر شدند که این وضعیت بر اثر دی اکسید کربن ناشی از فعالیت‌های انسانی ایجاد نمی‌شود.

محققان خاطرنشان کردند که آب و هوای سیاره‌ای مانند زمین نهایتاً بسیار گرم می‌شود اما با وجود اثرات مشکل‌زای گازهای گلخانه‌ای بر زمین، این سیاره وضعیت گلخانه‌ای را تجربه نخواهد کرد.

محققان ادامه دادند: حتی با وجود اینکه فعالیت‌های انسانی موجب افزایش سطح دی اکسید کربن در زمین می‌شود اما باعث ایجاد این شرایط شدید در زمین نمی‌شود حتی اگر تمام ذخایر سوخت‌های فسیلی موجود در زمین بسوزند.

یافته‌های این مطالعه که در مجله Nature Communications منتشر شده است.