افزایش کاربران سامانه «بام» بانک ملی

افزایش کاربران سامانه «بام» بانک ملی سامانه بام جدید‌ترین سامانه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران که از بهمن ماه سال گذشته راه‌اندازی شد، در مدت حدود ۵ ماه ۲۰۰هزار کاربر جذب نمود. به گزارش مناقصه‌مزایده، این سامانه جزو هوشمند‌ترین سامانه‌های بانکی با کاربری بسیار آسان بوده و انواع خدمات بانکی از طریق آن قابل انجام […]

افزایش کاربران سامانه «بام» بانک ملی

سامانه بام جدید‌ترین سامانه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران که از بهمن ماه سال گذشته راه‌اندازی شد، در مدت حدود ۵ ماه ۲۰۰هزار کاربر جذب نمود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این سامانه جزو هوشمند‌ترین سامانه‌های بانکی با کاربری بسیار آسان بوده و انواع خدمات بانکی از طریق آن قابل انجام است.

 

مشتریان بانک ملی که عضو ساپتا می‌باشند می‌توانند بدون مراجعه به شعبه به عضویت این سامانه درآیند.