۷۰ درصد خانواده زندانیان نیازمند هستند

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز ۷۰ درصد خانواده زندانیان نیازمند هستند مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز گفت: در سال گذشته این انجمن ۷۷۵ خانواده نیازمند زندانیان را توانمند ساخت. به گزارش مهر، محسن‌نصیری در مراسم گلریزان حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، با بیان این‌که انجمن حمایت زندانیان مرکز یک مؤسسه مردمی است، افزود: […]

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز

۷۰ درصد خانواده زندانیان نیازمند هستند

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز گفت: در سال گذشته این انجمن ۷۷۵ خانواده نیازمند زندانیان را توانمند ساخت.

به گزارش مهر، محسن‌نصیری در مراسم گلریزان حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، با بیان این‌که انجمن حمایت زندانیان مرکز یک مؤسسه مردمی است، افزود: این انجمن بودجه دولتی ندارد و توسط نیکوکاران و خیرین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده زندانیان قشر آسیب‌‌پذیر جامعه هستند. متأسفانه فرهنگ‌سازی برای توجه به آن‌ها نشده است. وقتی سرپرست خانواده عمداً یا سهواً جرمی را مرتکب می‌شود و دوران محکومیت خود را می‌گذراند، خانواده وی نباید تحت فشار قرار گیرند چرا که آن‌ها هیچ ارتباطی با جرم انجام شده توسط مجرم ندارند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز با اشاره به این‌که بیش از ۷۰درصد خانواده زندانیان نیازمند هستند، تصریح کرد: این خانواده‌ها، از نظر مالی نیازمند و به نان شبشان محتاج هستند.

نصیری با تأکید بر این‌که انجمن حمایت زندانیان مرکز به عنوان یک پل ارتباطی بین خیرین خداجو و این خانواده‌های نیازمند است، گفت: خوشبختانه در سال گذشته سازمان‌ها و مردم کمک‌های چشمگیری را داشته‌اند. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این زمینه همکاری مورد قبولی را داشته است. این سازمان تعدادی از این خانواده‌ها را در قالب کار در خانه مشغول کرده است و همچنین در بحث ارتقای سلامت روان خانواده‌ها به صورت رسمی یک مرکز خدمات روانشناسی دایر کردیم به‌طوریکه ۶۲۵ نفر در نیمه سال گذشته از خدمات این مرکز استفاده کردند.

وی در ادامه متذکر شد: در سال گذشته خیرین ناشناسی را داشتیم که فقط یک نفر از آن‌ها در یک فقره دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان چک بانکی به انجمن کمک کرد. این کمک باعث شد تعداد ۲۳ نفر زندانی زن که ۳ یا ۴ نفر آن‌ها محکوم به قصاص بودند، آزاد شوند.

 

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز افزود: اولویت انجمن در سال ۹۵ توانمندی اقتصادی، فرهنگی و فکری این خانواده‌ها است.