۱۸۹۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی – خرید لوله فولادی

                                           مناقصه هاي عمومي یک مرحله اي شماره  ۹۶۰-۹۵ ، ۹۶۱-۹۵                                                                             وزارت نیرو                               شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی               این شرکت در نظر دارد مناقصه هايي  با موضوعات ذيل را برگزار نمايد: مناقصه […]

                                           مناقصه هاي عمومي یک مرحله اي شماره  ۹۶۰-۹۵ ، ۹۶۱-۹۵

                                                                            وزارت نیرو                              

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی

            

 این شرکت در نظر دارد مناقصه هايي  با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:

مناقصه شماره: ۹۶۰-۹۵

شرح:

خرید لوله فولادی درزدار گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای, ۶۷۷۱   ISIRI 7052

توجه: مشخصات كامل لوله هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است

به جهت پروژه:

کلاته ملا شهرستان درمیان ، کرغند شهرستان قاین،  بهدان شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، تیغدر شهرستان نهبندان، حسن آباد میان شهرستان بیرجند، چنشت شهرستان ربیشه

مبلغ برآورد:۷,۰۴۵,۹۹۴,۲۴۰ریال     

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی                                 به مبلغ  ۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد.

ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه               

مناقصه شماره:۹۶۱-۹۵

شرح:

خرید لوله یو پی وی سی براساس استاندارد ISIRI 13361

توجه: مشخصات كامل لوله هاي یو پی وی سی در دعوتنامه ذکرشده است.  

به جهت پروژه :

حاشیه شهر شهرستان بیرجند، کوثر شهرستان طبس

مبلغ برآورد:   ۸,۰۴۱,۹۲۰,۰۰۰ ريال   

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی                                        به مبلغ  ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد.

ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه        

——–      

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ تا پايان وقت اداري ۰۱/۰۳/۲۱۳۹۵)

۲-حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکتها ۲ مورد میباشد.

۳) محل دریافت اسناد مناقصه : سايت شركت به آدر س WWW.ABFAR-KJ.ir  و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

۴-فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی

۵- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداري مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ مي باشد.

۶) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهاد ها : ساعت  ۸ صبح مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ در محل سالن جلسات شرکت

 ۷) محل تحوبل :  محل تحویل کلیه لوله های مورد مناقصه انبار شرکت  آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند میباشد.  

تبصره ۱: بازسی لوله های  یو پی وی سی سطح یک و لوله های فولادی درزدار گالوانیزه شده سطح دو  میباشد و همچنین هزینه تست کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس  بعهده فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.