۱۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی – پروژه های آبرسانی

                           آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                       نوبت اول مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی  موضوع مناقصه: اجرای تعدادی از پروژه‌های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال۹۵ را […]

                           آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

                      نوبت اول

مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی 

موضوع مناقصه: اجرای تعدادی از پروژه‌های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال۹۵ را به شرح جدول ذیل اعلام می‌کند

 انتشار فراخوان نوبت اول روز شنبه ۹۵٫۰۳٫۲۹ انتشار فراخوان نوبت دوم روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۴٫۰۱

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۳۱ الی ۹۵٫۰۴٫۰۹(ازریابی قبل از دریافت اسناد)

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌پذیرد لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت و شرکت در مناقصه اقدام نمایند شماره پشتیبانی : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ۹۵٫۰۴٫۲۳ وآخرین مهلت انصراف: ۹۵٫۰۴٫۲۲ و بازگشايي پاكات روز یکشنبه ۹۵٫۰۴٫۲۷ساعت ۱۰صبح اتاق جلسات 

محل دریافت اسناد: اراك بلوار فاطميه جنب استانداري شركت آبفار مركزي طبقه دوم اتاق ۲۲۵ -۳۳۶۷۹۰۸۱-۰۸۶

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

۱

کمیجان

چهرقان

تهیه واجرای شبکه داخلی ونصب انشعابات با لوله پلی اتیلن PE80 برای آبرسانی روستای چهرقان

۵٫۵۱۸٫۷۹۳٫۶۰۰

۱۸۰

۲۷۵٫۹۳۹٫۷۰۰

آب

۲

خنداب

ارجناوند

تهیه واجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه از چاه تا مخزن برای آبرسانی به مجتمع ارجناوند وقشلاق زیبا

۳٫۴۷۴٫۵۴۹٫۶۱۳

۱۲۰

۱۷۳٫۷۲۷٫۵۰۰

آب

۳

خنداب

مجتمع کمرآب

تهیه واجرای خط انتقال با لوله چدنی از چاه تا مخزن برای آبرسانی به مجتمع کمر آب

۴٫۶۰۱٫۷۰۰٫۹۷۱

۱۲۰

۲۳۰٫۰۸۵٫۱۰۰

آب

۴

ساوه

سیلیجرد

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات با لوله پلی اتیلن PE80برای آبرسانی به روستای سیلیجرد (مجتمع کوهپایه)

۴٫۷۴۱٫۹۵۳٫۷۰۰

۱۲۰

۲۳۷٫۰۹۷٫۷۰۰

آب

۵

ساوه

جلکبر

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات با لوله پلی اتیلن PE80برای آبرسانی به روستای جلکبر(مجتمع مراغه وتجره)

۲٫۷۹۶٫۷۷۶٫۹۰۵

۱۲۰

۱۳۹٫۸۳۸٫۹۰۰

آب

۶

ساوه

نورعلی بیگ

تهیه واجرای خط پمپاژ با لوله پلی اتیلن PE80برای آبرسانی به روستای روستای نورعلی بیگ (مجتمع کوچری)

۲٫۸۳۱٫۴۹۱٫۶۰۰

۱۲۰

۱۴۱٫۵۷۴٫۶۰۰

آب

۷

ساوه

طراز ناهید

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات با لوله پلی اتیلن PE80برای آبرسانی طراز ناهید (مجتمع کوچری)

۷٫۰۴۵٫۱۳۰٫۱۳۰

۱۸۰

۳۵۲٫۲۵۶٫۵۱۰

آب