۱۸۹۲ مناقصه – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق – خدمات نگهبانی

آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم شماره مجوز: ۱۲۶۳/۱۳۹۵ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد انجام خدمات فوق‌الاشاره را در منطقه خانگیران/سرخس برای مدت یکسال و قابل تمدید برای مدت بیشتر، با مشخصات و شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ذیصلاح پیمانکاری واگذار نماید. شرح مختصر کار: انجام خدمات نگهبانی […]

آگهی فراخوان پیمانکار

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  نوبت دوم

شماره مجوز: ۱۲۶۳/۱۳۹۵

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد انجام خدمات فوق‌الاشاره را در منطقه خانگیران/سرخس برای مدت یکسال و قابل تمدید برای مدت بیشتر، با

مشخصات و شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ذیصلاح پیمانکاری واگذار نماید.

شرح مختصر کار: انجام خدمات نگهبانی در منطقه عملیاتی خانگیران و دولت آباد شهرستان سرخس  

شرایط متقاضی:

۱-دارا بودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی

۲-داشتن توانایی مالی، تجربه و تخصص در زمینه مورد نظر

۳- دارا بودن گواهی صلاحیت انجام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- دارا بودن مجوز انجام خدمات در استان خراسان رضوی از سازمان حراست صنعت نفت

۵- توانايي تهيه ضمانت‌نامه شركت در مناقصه به مبلغ ۱٫۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و در صورت برنده شدن، ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ميزان ۱۰ درصد

مالی سالیانه پیمان.

۶- پیمانکار برنده بایستی پیش از انعقاد قرارداد صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی مربوط به سال ۱۳۹۴ شرکت خود را ارائه نماید.  

متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با ارائه معرفی‌نامه کتبی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱جهت اعلام آمادگی و اخذ پرسشنامه ارزیابی کیفی به دفتر امور حقوقی

و پیمان‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد- بلوار خیام، بلوار ارشاد، خیابان پیام، نبش پیام ۶، پلاک ۱۸، تلفن: ۳۷۰۴۷۳۱۹ و ۳۷۰۴۷۳۲۳-۰۵۱

و تلفکس: ۳۷۰۴۷۳۲۲- ۰۵۱ مراجعه و سپس پرسشنامه‌های تکمیل شده را تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵ تحویل نمایند.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق