پرداخت ۳۵۰۰میلیارد تومان از طلب پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی

مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده پرداخت ۳۵۰۰میلیارد تومان از طلب پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی مسعود طاهری- اسناد خزانه اسلامی، عبارتی آشنا برای پیمانکاران است و تاکنون خیلی از آنان از طریق فرابورس توانسته‌اند، طلب خودشان را از دولت دریافت نمایند. امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس در این خصوص به خبرنگار مناقصه‌مزایده گفت: اسناد خزانه […]

مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده

پرداخت ۳۵۰۰میلیارد تومان از طلب پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی

مسعود طاهری- اسناد خزانه اسلامی، عبارتی آشنا برای پیمانکاران است و تاکنون خیلی از آنان از طریق فرابورس توانسته‌اند، طلب خودشان را از دولت دریافت نمایند.

امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس در این خصوص به خبرنگار مناقصه‌مزایده گفت: اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تأمین‌کنندگان منابع بوده و به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

وی با بیان این‌که اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که ضمانت دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد، گفت: این امر از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بوده و با ورود به این بازار اقدام به سرمایه‌گذارای کرده‌اند.

هامونی، نظم‌بخشی به بدهی‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مهم‌ترین هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی اعلام کرد.

مدیرعامل فرابورس در خصوص تسویه حساب دولت با پیمانکاران از طریق این اسناد گفت: طبق اسنادی که از مهرماه سال گذشته تاکنون پذیرش شده پیمانکاران ۳ هزار و ۵۰۰میلیاردتومان نقدینگی به دست آورند.

وی افزود: تسویه حساب دولت با پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پویایی نشاط‌آوری را در صنعت پیمانکاری به وجود آورده است.

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این‌که بودجه امسال چقدر می‌تواند به دیون پیمانکاران اختصاص یابد نیز گفت: در بودجه امسال یک رقم ۷۵۰۰میلیارد تومان برای تسویه حساب پیمانکاران دیده شده است که امیدواریم با این کار بسیاری از پیمانکاران خشنود و باعث پیشرفت کارشان شود.

وی با اشاره به این‌که قسمت اول اسناد خزانه اسلامی با پذیرش تدریجی هزاران میلیارد تومان به مرحله کشف قیمت خواهد رسید، افزود: ناشر این اوراق، وزارت اقتصاد است که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از طریق بانک عامل و همکاری فرابورس می‌تواند کشف قیمت شود.

وی تصریح‌کرد: اسناد خزانه اسلامی یک نوع اوراق بدهی است که دولت مانند سایر اوراق به تنهایی نمی‌تواند آن را منتشر کند و به همین دلیل این اوراق پذیره‌نویسی نمی‌شود.

هامونی اضافه کرد: برای انتشار این اوراق حتماً باید طرحی انجام شده باشد و دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران مانند پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و نیرو، از طریق اعطای این اسناد اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: طلبکاران برای نقد این اوراق از طریق معامله در بازار دوم فرابورس می‌توانند اقدام کنند و بازارگردانان هم نرخ‌ها را اعلام و طلب کاران نقدینگی خودشان را وصول می‌کنند.

هامونی تأکید کرد: اوراق اسناد خزانه اسلامی ابزاری پیچیده است و قطعاً می‌تواند ابزار مناسبی برای تأمین مالی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه تأمین مالی دولت تنوع بیش‌تری پیدا می‌کند.