دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران- قسمت هفتم

  این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به‌کارگزاری‌ها به‌کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید. معیارهای ۵ و ۶: نیروی انسانی دارای گواهی‌نامه و سایر پرسنل ۸- در صورتی […]

 

این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به‌کارگزاری‌ها به‌کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید.

معیارهای ۵ و ۶: نیروی انسانی دارای گواهی‌نامه و سایر پرسنل

۸- در صورتی که کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران نیز فعالیت داشته باشد، امتیاز آن بخش از پرسنل کارگزاری که همزمان در فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و بورس کالا، ارایه خدمت می‌کنند، به‌طور مساوی در رتبه‌بندی مربوط به بورس اوراق بهادار و بورس کالا تسهیم می‌گردد.

معیار ۷: قابلیت سیستم کارگزاری

جزئیات نحوه امتیازدهی قابلیت سیستم‌های کارگزاری به شرح زیر می‌باشد:

۷-۱ ثبت اطلاعات مشتریان در سیستم کارگزاری: برای ثبت اطلاعات مشتریان در سیستم رایانه‌ای کارگزاری حداکثر ۶ امتیاز به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۷-۱-۱ در دوره مورد بررسی، تعداد کافی از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب خواهد شد و نحوه ثبت اطلاعات به شرح زیر بررسی می‌شود:

الف) تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی و وکیل طبق نمونه سازمان،

ب) مشخصات فردی (شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل صدور، شماره ملی)،

ج) اطلاعات تماس (شامل نشانی، کدپستی و تلفن)،

د) مشخصات حساب بانکی،

ه) نمونه امضا و کپی شناسنامه اسکن شده.

۷-۱-۲ برای تکمیل فرم‌های مشخصات مشتریان و وکلای آن‌‌ها حداکثر ۱ امتیاز، برای ثبت مشخصات فردی حداکثر ۱٫۵ امتیاز، ثبت اطلاعات تماس حداکثر ۱٫۵ امتیاز، ثبت اطلاعات حساب بانکی حداکثر ۱٫۲۵ امتیاز و ثبت نمونه‌ امضا حداکثر ۰٫۷۵ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

 ۷-۲ ثبت سفارش‌ها

درصورت ثبت کلیه سفارش‌های خرید و فروش (حضوری، تلفنی و سیستم پیام کوتاه) قبل از انجام معامله در سیستم کامپیوتری کارگزاری حداکثر ۶ امتیاز تعلق می‌گیرد.

۷-۳ دریافت اطلاعات در شعب

۷-۳-۱ درصورتی‌که سیستم کارگزاری تحت web و دارای مدیریت سفارش‌‌ها بوده و اطلاعات و معاملات مشتریان به صورت مرکزی در سیستم کارگزاری ذخیره و به‌هنگام شده و در دسترس شعب قرار گیرد حداکثر ۲ امتیاز.

۷-۳-۲ درصورتی‌که هر یک از شعب دارای سیستم کارگزاری جداگانه باشد ولی از طریق web از طرف دفتر مرکزی تنها قابلیت کنترل دارد حداکثر ۱٫۵ امتیاز.

۷-۳-۳ درصورتی‌که شعب دارای سیستم کارگزاری جداگانه باشد و از طریق‌ web نیز کنترلی بر روی سیستم کارگزاری از طریق دفتر مرکزی نمی‌تواند صورت گیرد حداکثر ۱ امتیاز.

۷-۳-۴ درصورتی‌که در شعبه سیستم کارگزاری وجود نداشته یا شعبه به هیچ طریق به سیستم کارگزاری مرکز متصل نباشد، امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۷-۴ وضعیت بایگانی سفارش‌ها

در نمونه مورد بررسی، نسبت سفارش‌های غیرالکترونیکی که به صورت سریالی در محل خود بایگانی شده باشد، محاسبه می‌شود. در صورتی که این نسبت بیش از ۸۰ درصد باشد به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۱۵امتیاز حداکثر ۳ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

۷-۵ وضعیت بایگانی مدارک هویتی

در نمونه انتخابی از مشتریان، نسبت مشتریانی که مدارک و فرم‌های شناسایی آن‌ها طبق مقررات تهیه و به صورت الفبایی یا روش منظم دیگری بایگانی شده باشند، محاسبه می‌گردد. در صورتی‌که این نسبت بیش از ۷۰ درصد باشد به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۷ امتیاز حداکثر تا سقف ۳ امتیاز منظور می‌گردد.

معیار ۸: قابلیت سیستم حسابداری

امتیازات سیستم حسابداری حداکثر تا سقف ۱۵ امتیاز به شرح زیر محاسبه می‌شود

۱)  در نمونه‌ای از اسناد حسابداری، نسبت اسناد حسابداری که توسط مدیرمالی و مدیرعامل یا نماینده وی تأیید شده باشند، نسبت به کل نمونه محاسبه می‌گردد. در صورتی که این نسبت بیش از ۸۰ درصد باشد به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۱۵ امتیاز حداکثر تا سقف ۳ امتیاز منظور می‌گردد. در نمونه مورد بررسی، اسناد یک هفته اخیر منظور نمی‌شود، ولی نمونه طوری انتخاب می‌گردد که اسناد با تاریخ مؤخر حجم بیش‌تری از نمونه را تشکیل دهند.

۲)  در صورت تهیه صورت مغایرت بانکی هفتگی به صورت مکتوب با امضای مدیر مالی برای کلیه حساب‌های بانکی در دوره مورد بررسی، ۳ امتیاز.

۳)  در صورت انجام اقدام لازم برای رفع اقلام باز صورت مغایرت بانکی موضوع بند ۲ حداکثر ۳ هفته پس از تهیه صورت مغایرت بانکی، ۳ امتیاز.

۴)  تهیه فهرست سنی مانده بدهکاران و بستانکاران کارگزاری هر ۱۵ روز یک‌بار با امضای مدیرعامل کارگزاری و انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف مانده‌های با عمر بیش از ۱۵ روز، ۲ امتیاز.

۵)  در صورتی که شرکت برای پرداخت چک از فرم دستور پرداخت با شماره سریال چاپی استفاده نماید بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که ۹۰ درصد آن‌ها به‌طور کامل تکمیل گردیده باشد به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۱ امتیاز تا سقف یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

۶)  در صورتی که شرکت برای دریافت چک از فرم دریافت چک با شماره سریال چاپی استفاده نماید بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که ۹۰ درصد آن‌ها به‌طور کامل تکمیل گردیده باشد به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۱ امتیاز تا سقف یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که کارگزاری به‌طور کلی چک دریافت نکند و کلیه دریافت‌‌ها از طریق واریز به حساب کارگزاری صورت پذیرد، یک امتیاز این بند به وی تعلق می‌گیرد.

۷)  در صورتی که شرکت طلب مشتریان را از طریق واریز وجه به حساب بانکی آن‌ها انجام دهد، بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که ۹۰ درصد آن‌ها از طریق واریز به حساب صورت گرفته باشد، به ازای هر یک درصد بیش‌تر ۰٫۲ امتیاز تا سقف ۲ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

۸)  درصورتی که گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سالانه کارگزاری مقبول باشد حداکثر ۲ امتیاز.

معیار ۹: قابلیت سایت اینترنتی

۱)  درصورتی که اطلاعات عمومی شرکت کارگزاری شامل مشخصات ثبتی کارگزاری، مشخصات مدیران، نشانی و تلفن و مشخصات مسؤولین کلیه دفاتر کارگزاری، اطلاعات راجع به سرمایه ثبت و پرداخت شده  کارگزاری و اطلاعات راجع به مجوزهای اخذ شده، در سایت اینترنتی شرکت کارگزاری درج شده و تغییرات آن حداکثر یک هفته پس از تغییر به روزرسانی شود، ۲ امتیاز.

۲)  امکان مشاهده  گردش حساب توسط مشتری از طریق رمز عبور به‌طوری‌که حساب مشتری در هر روز وقایع مالی تا پایان روز قبل را منعکس نماید حداکثر ۲ امتیاز.

۳)  امکان مشاهده وضعیت سفارش بلافاصله پس از هر اقدامی که کارگزاری روی سفارش انجام می‌دهد، از طریق رمز عبور، حداکثر ۲ امتیاز.

۴)  برای ارایه تحلیل روزانه از بازار و اخبار آن به‌طوری که تا پایان هر روز در سایت کارگزاری منتشر شود یا برای مشتریان خاص ارسال یا در دسترس آن‌ها قرار گیرد، حداکثر ۲ امتیاز.

۵)  در صورت داشتن مجوز مربوطه اعم از مشاور پذیرش در بورس کالا، پردازش اطلاعات مالی یا مشاور سرمایه گذاری و تهیه گزارش تحلیلی در دوره مورد بررسی در هر ماه حداقل از یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا و انتشار آن در سایت اینترنتی کارگزاری، به نام کارگزاری به همراه نام تهیه کننده و تاریخ تهیه آن و یا برای مشتریان خاص ارسال یا در دسترس آن‌ها قرار گیرد، حداکثر ۲ امتیاز.

معیار ۱۰: ارزش معاملات

امتیاز ارزش معاملات شرکت کارگزاری به شرح بندهای ۱۰-۱، ۱۰-۲ و ۱۰-۳ زیر محاسبه می‌گردد. جمع امتیاز این ۳ بند (۱۰-۱، ۱-۲ و ۱۰-۳) امتیاز ارزش معاملات کارگزاری را تشکیل داده که سقف آن حداکثر ۳۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

 لازم به ذکر است ارزش معاملات به تفکیک محصولات فلزی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و محصولات کشاورزی محاسبه می‌گردد.