دستورالعمل استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان بیمه معلم ابلاغ شد

دستورالعمل استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان بیمه معلم ابلاغ شد معاون مالی اقتصادی شرکت بیمه معلم از تهیه دستورالعمل برای استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط‌عمومی بیمه معلم، آرش‌بیگلریان با بیان این که در ادامه روند درجه‌بندی نمایندگان و تفویض اختیارات متناسب با درجه نمایندگی به آنها، دستورالعمل استفاده […]

دستورالعمل استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان بیمه معلم ابلاغ شد

معاون مالی اقتصادی شرکت بیمه معلم از تهیه دستورالعمل برای استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان خبر داد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط‌عمومی بیمه معلم، آرش‌بیگلریان با بیان این که در ادامه روند درجه‌بندی نمایندگان و تفویض اختیارات متناسب با درجه نمایندگی به آنها، دستورالعمل استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان نهایی شده است، گفت: نحوه استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان به میزان خوش حسابی و عملکرد گذشته آن‌ها در تسویه صندوق، تدوین شده است.

 

وی اظهار‌کرد: صندوق با توجه به درجه نمایندگی، از ۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعتبار متغیر دارد و نمایندگان با توجه به تناسب فعالیت می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.