نیاز مشتریان را با سیاست هر شعبه یک بانک تأمین می‌کنیم

مدیرعامل بانک صادرات ایران نیاز مشتریان را با سیاست هر شعبه یک بانک تأمین می‌کنیم اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست کمیته عالی بازاریابی این بانک با اشاره به اهمیت و نقش مشتریان در عصر کنونی تأمین خواسته و نیازهای کلیه مشتریان با اجرای سیاست هر شعبه یک بانک را مورد تأکید قرارداد. […]

مدیرعامل بانک صادرات ایران

نیاز مشتریان را با سیاست هر شعبه یک بانک تأمین می‌کنیم

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست کمیته عالی بازاریابی این بانک با اشاره به اهمیت و نقش مشتریان در عصر کنونی تأمین خواسته و نیازهای کلیه مشتریان با اجرای سیاست هر شعبه یک بانک را مورد تأکید قرارداد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع مدیران عالی این بانک گفت: جایگاه و نقش این بانک به عنوان نهادی مردمی و بزرگ‌‌ترین بانک بورسی کشور ایجاب می‌کند تا همواره در راستای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای پیشتاز باشد و این امر در سیاست هر شعبه یک بانک تبلور می‌یابد.

مدیرعامل بانک صادرات ضمن تشریح مقوله هر شعبه یک بانک اضافه کرد: در حیطه خدمات به مشتریان با اعمال این سیاست در پی آن هستیم تا ضمن توانمندسازی شعب و افزایش قابلیت و توانمندی کلیه شعب ظرفیت آن‌‌ها را به میزانی ارتقا دهیم تا امکان ارایه کلیه خدمات بانکی به صورت مستقیم به مشتریان و هموطنان فراهم شود و از این رهگذر برای مشتری و بانک کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در پی داشته باشد.

 

وی تصریح‌کرد: نهادینه و اجرایی کردن سیاست هر شعبه یک بانک با توجه به آثار مثبت آن از جمله فراهم کردن شرایط مساوی برای دسترسی همگانی به خدمات متنوع بانکداری نوین به اجرا گذاشته شده است.