لیست کمیسیون‌های مجلس به جز قضایی کامل شد

لیست کمیسیون‌های مجلس به جز قضایی کامل شد عضو هیأت‌رییسه مجلس درباره نتیجه جلسه علی‌لاریجانی با رؤسای شعب گفت: به جز کمیسیون قضایی و حقوقی، اعضای سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شدند. به گزارش فارس اکبررنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تا […]

لیست کمیسیون‌های مجلس به جز قضایی کامل شد

عضو هیأت‌رییسه مجلس درباره نتیجه جلسه علی‌لاریجانی با رؤسای شعب گفت: به جز کمیسیون قضایی و حقوقی، اعضای سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شدند.

به گزارش فارس اکبررنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی انجام شده است گفت: همه اعضای هیأت‌رییسه مجلس اعلام آمادگی کردند که در هر کمیسیونی که ضرورتی ایجاد شد حضور یابند.

وی از جابه‌جایی برخی اعضای هیأت رییسه با درخواست شخص علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: در مورد دیگر نمایندگانی که قدری نگرانی داشتند جایابی صورت گرفت به عنوان مثال دو کرسی در کمیسیون اقتصادی و یک کرسی در کمیسیون امنیت ملی در اختیار نمایندگانی که هنوز تعیین کمیسیون نکرده بودند قرار گرفت.

رنجبرزاده گفت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز دو کرسی خالی شد و در کمیسیون صنایع نیز یک کرسی در اختیار نمایندگان باقی مانده قرار گرفت.

وی افزود: پس از خالی شدن چند کرسی در برخی از کمیسیون‌‌ها برای این دسته از نمایندگان رأی‌گیری صورت گرفت چرا که مثلا برای کمیسیون اقتصاد ۴ متقاضی وجود داشت و نهایتاً همه کمیسیون‌‌ها به جز کمیسیون قضایی اعضایشان مشخص شد که آن‌هم در حال رایزنی است.

 

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: حدنصاب برای کمیسیون‌‌ها را به لحاظ ۲۹۰ نماینده تعیین شده بود و چون نمایندگان از این تعداد کم‌تر هستند، طبیعتاً ممکن است یک یا دو کمیسیون‌ به حد نصاب نرسد.