۱۸۹۳ مناقصه – شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش- احداث پروژه مسکونی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش در نظر دارد احداث پروژه مسکونی خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه از طریق مناقصه عمومی براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش

شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش در نظر دارد احداث پروژه مسکونی خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه از طریق مناقصه عمومی براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی،  قیمت پیشنهادی خود را طبق شرایط و مشخصات داده شده در سه پاکت (الف ، ب ، ج) لاک و مهر شده تا تاریخ ۹۵٫۰۵٫۰۳ به دفتر شرکت تعاونی ارسال فرمائید.

پاکت الف-  یک برگ ضمانت بانکی شرکت در مناقصه معادل پانصد میلیون ریال در وجه شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش

پاکت ب  – قیمت پیشنهادی جهت اجرای پروژه به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

پاکت ج  –  اساسنامه شرکت بالاخص معتبر بودن زمان حکم مدیرعامل و هیئت مدیره و آخرین تغییرات شرکت همراه با نقشه‌های مهر شده توسط پیشنهاد دهنده  

۱٫      موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ۱۲ بلوک ۱۶ سقف پروژه مسکونی شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش شامل :

الف – اجرای اسکلت بتنی

ب  – اجرای تیغه چینی

ج  – اجرای راه پله

۲٫     محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه : جزیره زیبای کیش به مدت ۲۴ ماه

۳٫    استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فنی و ضوابط و قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات

۴٫    نام و نشانی نماینده فنی کارفرما : مهندس مسعود زائری به آدرس دفتر شرکت تعاونی

۵٫     شرایط مناقصه‌گران:

الف – داشتن شخصیت حقوقی

ب – داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه پنج یا بالاتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (با داشتن رزومه معتبر در اجرای ساختمان‌های بلند مرتبه)

ج  – توانائی ارائه انواع ضمانت‌نامه طبق ضوابط کارفرما

د  –  دارا بودن ظرفیت اجرای کار در پروژه فوق الذکر

و  – داشتن توان مالی جهت سرمایه‌گذاری برای شروع به کار و پیشرفت پروژه تا سقف ۲۵%  کل آن.

۶٫     مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه با ذکر موضوع مناقصه.

ب  – تصویر گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر (یا تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات)

۷٫    مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: حداکثر ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

۸٫    محل تحویل اسناد مناقصه: دفتر شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر به نشانی: جزیره کیش – بلوار ایران- روبروی شرکت آب و برق – ساختمان EX6 – طبقه اول – واحد ۵ –  تلفن ۹ – ۴۴۴۲۶۱۱۸

۹٫      مکان بازگشائی اسناد و مدارک مناقصه: دفتر شرکت تعاونی

 

۱۰٫  شرکت تعاونی پس از دریافت اسناد و مدارک و بررسی پیشنهادات در رد یا قبول هر کدام مجاز می‌باشد.