۱۸۹۳ مناقصه – مؤسسه جهاد نصر- تکمیل شبکه فرعی آبیاری میاناب

  آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران  ( شماره۰۶-۹۵ ) نوبت دوم مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه‌گزاردر نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و از طريق ارزيابي كيفي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيتجهت اجراي پروژه‌ در استان خوزستان با مشخصات ذيل اقدام نماید. عنوان پروژه محل اجراي پروژه وسعت پروژه […]

 

آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران  ( شماره۰۶-۹۵ )

نوبت دوم

مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه‌گزاردر نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و از طريق ارزيابي كيفي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيتجهت اجراي پروژه‌ در استان خوزستان با مشخصات ذيل اقدام نماید.

عنوان پروژه

محل

اجراي پروژه

وسعت

پروژه

مبلغ برآورد اولیه براساس

فهارس بهای سال ۱۳۹۵

مدت

قرارداد

حداقل رتبه

مورد نیاز *

اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبكه فرعي آبياري میاناب شوشتر واحد عمرانی داریون ۳

شهرستان شوشتر

۴۰۰۰هكتار

۱۱۹،۸۸۸،۶۶۴،۴۷۲ ریال

۱۲ماه

۵آب

* بخشنامه‌های شماره۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۵ و شماره ۱۳۰۴۳۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ۶۹۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۰امور نظام فنی و اجرایی آن سازمان در خصوص اخذ صلاحيت و رتبه و مبلغ مجاز كار پيمانكار مد نظر مي‌باشد.

مهلت و محل دريافت اسناد: طي ساعات اداري از تاريخ۱ تا ۲ تیرماه ۹۵  در شرکت مهندسين مشاور آب ورزان  به آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست چهارم ، پلاک ۳ ، تلفن : ۸۸۶۰۴۰۲۰ و اهواز، کیانپارس، خیابان هفتم شرقی، پلاک ۴ ، تلفن : ۳۳۹۲۲۶۷۶-۰۶۱ در قبال اخذ مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال ارائه مي گردد .

مهلت و محل تسليم اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹ ، موسسه جهاد نصر، تهران – خيابان وليعصر پايين تر از ميدان ونك روبروي بانك ملت كوچه شهيد فوزي (هفتم) – خيابان شهيد شمس لاهيجاني (نيلو سابق) – شماره دو بلوك شمالي دبيرخانه كميسيون مناقصات – اتاق ۲۰۱ – تلفن : ۸۸۱۹۲۸۸۴

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

سايت موسسه www.jahadnasr.com

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد