«اعزازی» جایگزین «فتحی» در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد

«اعزازی» جایگزین «فتحی» در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد با برگزاری جلسه رؤسای شعب مجلس با هیأت رییسه، «اعزازی» جایگزین «فتحی» در کمیسیون آموزش و تحقیقات شد. به گزارش مهر، پس از تعیین ترکیب اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز سه‌شنبه هفته گذشته، تعداد قابل توجهی از اعضای این کمیسیون نسبت به […]

«اعزازی» جایگزین «فتحی» در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد

با برگزاری جلسه رؤسای شعب مجلس با هیأت رییسه، «اعزازی» جایگزین «فتحی» در کمیسیون آموزش و تحقیقات شد.

به گزارش مهر، پس از تعیین ترکیب اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز سه‌شنبه هفته گذشته، تعداد قابل توجهی از اعضای این کمیسیون نسبت به اعمال سلیقه صورت گرفته در جلسه رؤسای شعب با نایب رییس مجلس برای چینش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اعتراض کردند.

این نمایندگان با اشاره به تصمیم رؤسای شعب برای جابه‌جایی دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، آن را خلاف ماده ۴۱ آین نامه داخلی مجلس خواندند.

در جلسه مذکور، با تصمیم نایب رییس مجلس و رؤسای شعب، «ضیاءا…اعزازی» نماینده بناب و «ذبیح‌ا… نیکفر» نماینده لاهیجان از کمیسیون آموزش و تحقیقات حذف و «محمدجواد فتحی» نماینده تهران و «محمود نگهبان سلامی» نماینده خواف را جایگزین این دو نفر شدند.

این در حالی است که دو نماینده یاد شده کمیسیون آموزش و تحقیقات را به عنوان اولویت اول خود انتخاب نکرده بودند و رؤسای شعب تنها می‌توانستند از میان افراد متقاضی کمیسیون آموزش و تحقیقات، افراد مازاد را حذف و در کمیسیون‌های دیگر جایگزین کنند.

نمایندگان معترض به این تصمیم معتقدند، حذف دو چهره اصولگرا از کمیسیون آموزش و آوردن دو نماینده اصلاح‌طلب به کمیسیون، خلاف آیین‌نامه و نوعی مهندسی برای تغییر ترکیب سیاسی کمیسیون برای ریاست محمدرضاعارف است.

 

در نهایت، در پی جلسه پنجشنبه هفته گذشته نمایندگان معترض با رییس و هیأت رییسه مجلس، «ضیاءا… اعزازی» جایگزین «محمدرضا فتحی» شده است، اما ظاهراً هنوز اصرار نمایندگان معترض و نماینده لاهیجان برای رعایت کامل آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه دارد.