۱۸۹۴ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای یزد – خرید یراق الات خطوطی ارتباطی پست

  آگهی مناقصه خرید یراق‌آلات خطوط ارتباطی پست ۴۰۰ شهید سامعی به شماره ۱۰۴م/۹۵ نوبت اول  ۱ نوع مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ۲ شرايط اوليه تولیدکنندگان داخلی دارای گواهینامه تایپ تست معتبر براي تجهيزات موضوع مناقصه ۳ زمان دريافت اسناد از تاريخ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲ لغايت ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸ ۴ نحوه دريافت اسناد واجدین شرایط می‌توانند اسناد را به صورت رایگان […]

 

آگهی مناقصه خرید یراق‌آلات خطوط ارتباطی پست ۴۰۰ شهید سامعی به شماره ۱۰۴م/۹۵

نوبت اول 

۱

نوع مناقصه

عمومی دو مرحله‌ای

۲

شرايط اوليه

تولیدکنندگان داخلی دارای گواهینامه تایپ تست معتبر براي تجهيزات موضوع مناقصه

۳

زمان دريافت اسناد

از تاريخ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲ لغايت ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸

۴

نحوه دريافت اسناد

واجدین شرایط می‌توانند اسناد را به صورت رایگان از پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایده‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد به نشانی http://www.tenderyrec.ir دریافت و در صورت عدم امکان دریافت اسناد، مراتب را در ساعات اداری از طریق تلفن ۳۸۲۵۳۳۹۴-۰۳۵ پیگیری نمایند.

۵

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۱

۷

زمان گشایش پیشنهادها

ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۱

۸

محل تسلیم پیشنهادها

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه‌اي يزد، امور تداركات و قراردادها

۹

توضیحات

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امور تداركات و قراردادها