۱۸۹۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان- احداث شبکه توزیع آب

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌ای   ۱-      نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب روستائي استان هرمزگان   ۲-      آدرس دستگاه مناقصه‌گزار: بندرعباس- بلوار امام حسین (ع)، جنب اداره استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ۳-      موضوع مناقصه: عملیات احداث شبکه توزیع آب روستاهای باقیمانده مجتمع سورک از توابع شهرستان جاسک ۴-      نام پروژه: […]

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  

۱-      نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب روستائي استان هرمزگان

 

۲-      آدرس دستگاه مناقصه‌گزار: بندرعباس- بلوار امام حسین (ع)، جنب اداره استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان

۳-      موضوع مناقصه: عملیات احداث شبکه توزیع آب روستاهای باقیمانده مجتمع سورک از توابع شهرستان جاسک

۴-      نام پروژه: شرکت مهندسین مشاور پارس پروژه آب

۵-      مبلغ برآورد اولیه: ۱۸٫۴۶۳٫۹۴۷٫۷۷۸ ریال(براساس فهرست بهاء خطوط انتقال و توزیع آب روستایی، تجهیز و برچیدن کارگاه سال ۹۵)

۶-      نوع تضمین شرکت در مناقصه :‌ضمانت نامه‌های مقرر در ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سال ۹۴بشرح مندرج در اسناد مناقصه

۷-      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۹۲۳٫۱۹۷٫۳۸۹ ریال

۸-      قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه‌گزار.

۹-      مهلت فروش اسناد مناقصه:۹۵٫۰۳٫۳۱ لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۹

۱۰-   محل دریافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادها و رسيدگي به شكایات

۱۱-   محل و مهلت تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان مورخ۹۵٫۰۴٫۲۳ پایان ساعت اداری

۱۲-   مکان بازگشایی پاکات: سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان

۱۳-   تاریخ بازگشایی پیشنهادات جهت ارزیابی کیفی: ۹۵٫۰۴٫۲۶ ساعت ۱۰ صبح تاریخ بازگشایی پیشنهادات جهت ارزیابی فنی بازرگانی: ۹۵٫۰۴٫۲۷ساعت ۱۰ تاریخ بازگشایی پیشنهادات مالی: ۹۵٫۰۴٫۲۹ ساعت ۱۰ صبح

۱۴-   دارا بودن حداقل پایه ۵ رشته آب جهت شرکت کنندگان در مناقصه الزامی می‌باشد.

۱۵-   حداقل تعداد مناقصه‌گران جهت بازگشایی پیشنهادات تحویل دو پاکت می‌باشد

۱۶-   سایر جزییات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۷-آگهی فوق در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و سایت مناقصه و مزایده شرکت مهندسی آبفای کشور به آدرس – Iets.mporg.ir  tender.nww.co.ir درج خواهد شد.

۱۸-جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به سایت شرکت به آدرس www.abfarbar.ir مراجعه نمایید.

۱۹-حضور یکنفر نماینده با معرفی از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادهای مالی بلامانع است.

تذكر: به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعایت الزامات ایمنی توسط کلیه مناقصه‌گران الزامی می‌باشد.

 

                                                                                                                شركت آب و فاضلاب روستائي استان هرمزگان