۱۸۹۴ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(همراه با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره : ۱۵- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد عملیات تکمیل کارهای ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نوسازی بیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولیعصر(عج) اراک را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیتهای ذیل واگذار نماید: الف : دارای سابقه احداث و […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(همراه با ارزیابی کیفی)

مناقصه شماره : ۱۵- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد عملیات تکمیل کارهای ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نوسازی بیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولیعصر(عج) اراک را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیتهای ذیل واگذار نماید:

الف : دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی درحد پروژه فوق

ب : دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه یک ابنیه و رتبه یک تاسیسات) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ج : دارای ظرفیت آزاد مطابق ماده ۱۸ آئین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران .

مهلت خرید اسناد: مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۳

قیمت اسناد: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: معرفی‌نامه کتبی و هزینه اسناد .

مهلت ارسال پیشنهاد و مستندات: تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۹

سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱- ۱۶۱۳۴۳۰۳۰بانک رفاه کارگران به مبلغ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰ :  ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات و مستندات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه شهید حافظی شماره ۳۵ شرکت مهندسین مشاور گروه ۴ و جهت تحویل پیشنهادات و مستندات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان اعلم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه نمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۰ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک