رونمایی از سامانه ثبت شکایات مشتریان بانک صادرات

رونمایی از سامانه ثبت شکایات مشتریان بانک صادرات در آیینی با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، مدیران بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور از سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان این بانک رونمایی شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اسماعیل لـله‌گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران، در این مراسم طی سخنانی با اشاره به این‌که بسیاری […]

رونمایی از سامانه ثبت شکایات مشتریان بانک صادرات

در آیینی با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، مدیران بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور از سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان این بانک رونمایی شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، اسماعیل لـله‌گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران، در این مراسم طی سخنانی با اشاره به این‌که بسیاری از شکایت‌های مشتریان به بانک اعلام نمی‌شود، گفت: باید از مشتریانی که نارضایتی خود را به بانک اعلام می‌کنند، ضمن تقدیر و تشکر، به درخواست و تقاضای آن‌‌ها رسیدگی شود که ایجاد این سامانه گام مؤثری در زمینه رسیدگی به شکایات مخاطبان بانک است.

وی با اشاره به گستردگی شعب و واحدهای بانکی در گستره کشور گفت: تعداد ٤٤ میلیون حساب و حجم بالای تراکنش‌‌ها و عملیات بانکی و گستردگی تعداد مشتریان ایجاب می‌کرد که یک سامانه مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان طراحی و ساماندهی شود.

 

مدیرعامل بانک صادرات ایران، مدیریت مؤثر شکایات مشتریان و کارکنان را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و افزود: این مدیریت ایجاب می‌کند که در این رابطه برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل در بحث مدیریت رسیدگی به شکایات مدنظر قرارگیرد.