ترجمه و انتشار مجموعه استانداردهایEMV وPCI توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

ترجمه و انتشار مجموعه استانداردهایEMV وPCI توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت تجارت الکترونیک با هدف پیاده‌سازی الزامات و استانداردهای فنی بین‌المللی و افزایش اطلاعات دارندگان کارت‌های بانکی و ایجاد سازگاری با معیارهای جهانی امنیت اطلاعات، اقدام به ترجمه و انتشار مجموعه استانداردهایEMV وPCI برای استفاده نظام بانکی و پرداخت کشور نموده است. به گزارش […]

ترجمه و انتشار مجموعه استانداردهایEMV وPCI توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک با هدف پیاده‌سازی الزامات و استانداردهای فنی بین‌المللی و افزایش اطلاعات دارندگان کارت‌های بانکی و ایجاد سازگاری با معیارهای جهانی امنیت اطلاعات، اقدام به ترجمه و انتشار مجموعه استانداردهایEMV وPCI برای استفاده نظام بانکی و پرداخت کشور نموده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط‌عمومی بانک پارسیان، به منظورآشنایی و پیاده‌سازی الزامات و استانداردهای فنی بین‌المللی و تقویت و افزایش اطلاعات دارنده کارت و ایجاد سازگاری با معیارهای جهانی امنیت اطلاعات، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با همکاری گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی کتاب استانداردهای EMV وPCI را برای بهره‌گیری نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور ترجمه و منتشر کرده است.

 

لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین پیش نیاز‌ها در استقرارفرایندها، محصولات و سامانه‌های کارت‌های اعتباری و هوشمند از قبیل Visa و MesterCard در ایران، آشنایی و پیاده‌سازی الزامات و استانداردهای فنی بین‌المللی است. یکی از استانداردهای مهم و اساسی در این زمینه استاندارد EMV است که توسط ۳ شرکت مطرح دنیا Europay، MaterCard و Visa ارایه شده و هدف آن امکان به ‌کارگیری یک کارت بانکی در تمام نقاط جهان و کاهش احتمال وقوع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری مالی است.