بازتاب مسابقات کشتی زنان ایران در سایت جهانی

    برگزاری مسابقات آلیش و گراپلینگ زنان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در سایت اتحادیه جهانی بازتاب داشت. سایت اتحادیه جهانی در خبر اصلی خود با درج گزارش کامل و عکس‌هایی از رقابت‌های آلیش و گراپلینگ زنان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به بازتاب زوایای مختلف این رویداد در ایران پرداخت. سایت […]

 

 

برگزاری مسابقات آلیش و گراپلینگ زنان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در سایت اتحادیه جهانی بازتاب داشت. سایت اتحادیه جهانی در خبر اصلی خود با درج گزارش کامل و عکس‌هایی از رقابت‌های آلیش و گراپلینگ زنان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به بازتاب زوایای مختلف این رویداد در ایران پرداخت. سایت اتحادیه جهانی، توسعه‌های اخیر کشتی‌های سنتی بانوان توسط ایران را موفقیت‌آمیز دانست و از آن تمجید کرد. در این خبر همچنین به برگزاری کلاس داوری با حضور مدرس روسی پیش از شروع این مسابقات اشاره شده است.