حسن‌وند رییس کمیسیون انرژی مجلس شد

حسن‌وند رییس کمیسیون انرژی مجلس شد رییس و هیأت رییسه کمیسیون انرژی انتخاب شدند و اعضا، فریدون حسن‌وند را به عنوان رییس و حسین امیری و علی‌ادیانی را به عنوان نواب اول و دوم انتخاب کردند. به گزارش فارس، رییس و هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس در اولین نشست این کمیسیون انتخاب شدند. براین اساس، […]

حسن‌وند رییس کمیسیون انرژی مجلس شد

رییس و هیأت رییسه کمیسیون انرژی انتخاب شدند و اعضا، فریدون حسن‌وند را به عنوان رییس و حسین امیری و علی‌ادیانی را به عنوان نواب اول و دوم انتخاب کردند.

به گزارش فارس، رییس و هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس در اولین نشست این کمیسیون انتخاب شدند.

براین اساس، اعضا فریدون‌حسن‌وند را به عنوان رییس و حسین‌امیری‌خامکانی و علی‌ادیانی‌راد را به عنوان نواب اول و دوم رییس انتخاب کردند.

 

همچنین اسدا… قره‌خانی به عنوان سخنگو و کرم‌پور و خزری به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.