سهم ١١ درصدی ایران ازمیدان نفتی فروزان

سهم ١١ درصدی ایران ازمیدان نفتی فروزان   ایران با وجود سهم ١١ درصدی از میدان فروزان، تاکنون بالغ بر ٧٦٣ میلیون بشکه نفت (معادل ٢٤,٤ درصد از کل نفت تولید شده میدان در ایران و عربستان) از این میدان مشترک برداشت کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به خط مرزی ایران و عربستان […]

سهم ١١ درصدی ایران ازمیدان نفتی فروزان

 

ایران با وجود سهم ١١ درصدی از میدان فروزان، تاکنون بالغ بر ٧٦٣ میلیون بشکه نفت (معادل ٢٤,٤ درصد از کل نفت تولید شده میدان در ایران و عربستان) از این میدان مشترک برداشت کرده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به خط مرزی ایران و عربستان در خلیج‌فارس، سهم ایران از مجموع نفت مرجان میدان فروزان (در عربستان به نام مرجان شناخته می‌شود)، حدود ١١ درصد و سهم عربستان ٨٩ درصد است و بررسی تاریخچه تولید ایران و عربستان از این میدان نشان می‌دهد، ایران تاکنون ٧٦٣ میلیون بشکه نفت و عربستان تاکنون دو میلیارد و ٣٦٠ میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت داشته‌اند که مؤید سهم بیش از ٢٤ درصدی تولید ایران و کم‌تر از ٧٦ درصدی تولید عربستان از فروزان (مرجان) است.

بر پایه این گزارش، کم بودن تولید نفت ایران از این میدان در مقایسه با عربستان، ناشی از شکل میدان و سهم طبیعی بیش‌تر عربستان است و ایران با وجود سهم ١١ درصدی از فروزان، توانسته است بیش از ٢٤ درصد از مجموع نفت استحصال شده را از این میدان مشترک برداشت کند.

 

شرکت نفت فلات قاره ایران، تولید کنونی میدان فروزان را حدود ٣٨ هزار بشکه در روز اعلام و عنوان کرده است: اگرچه ظرفیت تأسیسات فراورشی عربستان در میدان مرجان (مشترک با فروزان) ٤٠٠ هزار بشکه در روز است، اما شواهد نشان می‌دهد این کشور هم‌اکنون روزانه حدود ١٩٠ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می‌کند.