بهرام قاسمی دهمین سخنگوی وزارت خارجه شد

     وزیر امور خارجه کشورمان طی حکمی بهرام قاسمی را به‌ عنوان سخنگو و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه و جایگزین جابری‌انصاری منصوب کرد. به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به‌عنوان دهمین سخنگوی وزارت خارجه و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و […]

     وزیر امور خارجه کشورمان طی حکمی بهرام قاسمی را به‌ عنوان سخنگو و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه و جایگزین جابری‌انصاری منصوب کرد.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به‌عنوان دهمین سخنگوی وزارت خارجه و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای این وزارتخانه و جایگزین حسین جابر‌ی‌انصاری منصوب کرد.

بهرام قاسمی پیش از این مسؤولیت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رییس اداره دوم سیاسی، رییس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را برعهده داشته است.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در حکمی حسین جابری‌انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقا و امیرعبداللهیان را به عنوان مشاور خود در این وزارتخانه منصوب کرد.

جابری انصاری پیش از این مسؤولیت‌های مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج‌فارس، مشاور معاونت عربی و آفریقا، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است.

 

جابری‌انصاری نیز به عنوان معاون جدید عربی و آفریقای وزارت خارجه و جایگزین حسین امیرعبداللهیان شد و امیرعبداللهیان نیز مشاور وزیر خارجه شد.