قوانین ‌و مقررات شورای فنی مهندسی نیازمند بازنگری است

قوانین ‌و مقررات شورای فنی مهندسی نیازمند بازنگری است رییس سازمان مدیریت ‌و برنامه‎ریزی استان گلستان بر لزوم بازنگری قوانین ‌و مقررات شورای فنی و مهندسی تأکید کرد. به گزارش فارس، حسین پیش‎قدم اظهار ‌کرد: سازمان مدیریت ‌و برنامه‎ریزی باید نسبت به آیین‎نامه‎ها، مسایل قانونی و حقوقی شورای فنی توجه ویژه داشته باشد. وی تصریح […]

قوانین ‌و مقررات شورای فنی مهندسی نیازمند بازنگری است

رییس سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی استان گلستان بر لزوم بازنگری قوانین ‌و مقررات شورای فنی و مهندسی تأکید کرد.

به گزارش فارس، حسین پیشقدم اظهار ‌کرد: سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی باید نسبت به آییننامهها، مسایل قانونی و حقوقی شورای فنی توجه ویژه داشته باشد.

وی تصریح ‌کرد: در حوزه فنی ‌و مهندسی در یک‌صد سال اخیر بیش‌ترین ساختارهای این بخش در سازه، سدسازی و راهسازی بوده است که یک قدمت بسیار طولانی در عقبه مهندسی در سطح فنی ‌و عمرانی دارد.

رییس سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی استان گلستان با بیان این‌که توجه به زیرساخت‌ها در برهههای مختلف زمان به پیشرفت کشور کمک کرده است، افزود: نقش توسعهای در ۷۰ سال گذشته سبب شد کشور میانگین ۴٫۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشد که عوامل اصلی آن به حوزه فنی ‌و مهندسی، عمران و سازه برمیگردد.

پیشقدم با اشاره به نگاههای مختلف در حوزه فنی ‌و مهندسی اظهار‌ کرد: استواری و یکهتازی حوزه فنی ‌و مهندسی و بخش عمران سبب شد تا یک رزومه قابل قبولی نسبت به سایر حوزههای فنی ‌و مهندسی داشته باشیم.

وی ادامه ‌داد: یکی از رشتههایی که توانست تغییرات کمی ایجاد کند و استواری خود را حفظ کند رشته فنی‌ و مهندسی و عمران بوده است که علاوه بر سرعت رشد آن در کشور؛ در شرایط پساتحریم نیز دیدیم که تنها مشکل در این حوزه به عدم تخصیص منابع نفتی و تخصیص منابع عمرانی برمیگردد و هیچ تأثیری در این حوزه وجود نداشت.

* ضعف قوانین ‌و مقررات زیبنده سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی نیست

رییس سازمان مدیریت‌ و برنامهریزی استان گلستان با بیان این‌که قدمت ۶۰۰ الی ۷۰۰ ساله حوزه فنی ‌و مهندسی نشان از یک پشتوانه محکم دارد، افزود: بی‌شک بیش‌ترین مسؤولان دانشگاه‌ها به دنبال رشتههای فنی مهندسی ‌و عمران بوده که از همه جهات این موضوع مهم است.

پیشقدم گفت: تاریخ چند دهه بعد از انقلاب اسلامی نسبت به شورای فنی و آییننامههایی که در ۳ برهه زمانی دچار تغییرات شد، نیازمند توجه هرچه بیش‌تر به قوانین ‌و مقررات است با گذشت زمان و چرخه اطلاعات سریع احساس میشود که سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی به آییننامهها، مسایل قانونی ‌و حقوقی شورای فنی داشته باشند.

وی بیان‌کرد: ایراداتی از بیرون مجموعه سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی میگیرند که این زیبنده سازمان به عنوان ارگانی که نقش توسعهای در کشور دارد زیبنده نیست.

رییس سازمان مدیریت‌ و برنامهریزی استان گلستان گفت: با توجه به این‌که دولت تصمیم جدی در واگذاری پروژه‌ها کرده است با دردسری بزرگ مواجه شد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه فنی‌ و مهندسی و عمران چالش بزرگی برای اجرای دو هزار و ۹۰۰ پروژه بود که حدود ۲۰ الی ۲۵ سال طول میکشد این پروژه‌ها به اتمام برسد.

پیشقدم افزود: توقع ما این است پیمانکاران و مشاوران که از توان فنی ‌و مهندسی و توان مالی خوبی برخوردار هستند، نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام کنند و ۱۰ درصد پروژه‌ها به آن‌‌ها واگذار شود.

وی بر لزوم بازنگری قوانین ‌و مقررات در این حوزه تأکید کرد و گفت: بدنهای که توانسته در تاریخ گذشته به توسعه کشور کمک کند باید در فکر و اجرا به مدد توسعه کشور آید یقیناً پیمانکاری که فقط سازنده است با پیمانکاری که سازه، کار عمرانی، بهرهبرداری و نگهداری را انجام میدهد از منظر اجرا با یکدیگر متفاوت هستند.

 

رییس سازمان مدیریت ‌و برنامهریزی استان گلستان با اشاره به این‌که پیشنویس شورای فنی تهیه شده است، اظهار ‌کرد: مشکلی که اکنون و با گذشت یک سال از احیای سازمان مدیریت‌ و برنامهریزی وجود دارد تعیین صلاحیت مشاوران و پیمانکاران است.