۱۸۹۵ مناقصه – بانك سپه- حفظ و جذب سپرده

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۵/۱ (یک مرحله ای) (نوبت دوم )  نام مناقصه‌گزار: بانک سپه موضوع تجدید مناقصه: حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال ۵۰٫۰۰۰ دستگاه پایانه فروش POS برای مدت ۳ سال، ضمناً در این رابطه همزمان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انجام خواهد شد. زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: علاقمندان […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۵/۱ (یک مرحله ای)

(نوبت دوم ) 

نام مناقصه‌گزار: بانک سپه

موضوع تجدید مناقصه: حفظ و جذب سپرده از طریق اتصال ۵۰٫۰۰۰ دستگاه پایانه فروش POS برای مدت ۳ سال، ضمناً در این رابطه همزمان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انجام خواهد شد.

زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

علاقمندان به شركت در مناقصه مي توانـند جهت دريافت برگ شرایط مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری طلایی به شماره ۱۲۶۱۸۰۰۰۹۸۶۰۵ به نام اداره کل حسابداری و بودجه بانک سپه (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) به دایره مناقصه و مزایده این اداره واقع در تهران ـ میدان آرژانتین ـ ابتدای بلوار آفریقا ـ خیابان نوروز ـ ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه ) ـ طبقه سوم مراجعه نمایند.

الف)مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۳۱ لغایت پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۶

ب) محل و مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰  به نشانی فوق الاشاره .

ج)محل و تاریخ بازگشایی پاکات حاوی اسناد ارزیابی کیفی: راس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۲ ـ طبقه سیزدهم نشانی صدرالاشاره .

د) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

 

بانك سپه ـ اداره کل پشتيباني و خدمات