کوتاه از یورو۲۰۱۶

کوتاه از یورو۲۰۱۶  چندی است که از شروع جام ملت‌های اروپا در فرانسه می‌گذرد. در زیر آخرین اخبار مربوط به این جام از نظر گرامیتان می‌گذرد. فرانسه ناتوان در کنترل آشوبگران پلیس فرانسه با وجود تهدید حملات تروریستی نتوانسته است مانع از آشوب هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به نقل از آس، پیش از […]

کوتاه از یورو۲۰۱۶ 

چندی است که از شروع جام ملت‌های اروپا در فرانسه می‌گذرد. در زیر آخرین اخبار مربوط به این جام از نظر گرامیتان می‌گذرد.

فرانسه ناتوان در کنترل آشوبگران

پلیس فرانسه با وجود تهدید حملات تروریستی نتوانسته است مانع از آشوب هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به نقل از آس، پیش از شروع یورو ۲۰۱۶، امنیت در فرانسه بزرگ‌ترین چالش برای برگزاری این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌‌ها بود. کشور میزبان برای برقراری امنیت قرار شد از ۱۰۰ هزار نیروی پلیس استفاده کند. حمله داعش بزرگ‌ترین نگرانی آن‌ها بود اما نیروهای امنیتی با دشمن دیگری به نام هولیگانیسم روبه‌رو شدند. در حالی که ۱۲ روز از برگزاری دیدارهای یورو ۲۰۱۶ می‌گذرد، وزیر داخلی کشور میزبان از دستگیری ۳۲۳ نفر خبر داده است. اغلب آن‌ها به خاطر درگیری میان هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران دیگر تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازداشت شدند. از آغاز این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌‌ها نه فرانسه و نه مسؤولان برگزارکننده، خطر هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران آشوبگر را احساس نمی‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. هولیگان‌های روسی و انگلیسی پیش از شروع بازی این دو کشور، در بندر قدیمی مارسی درگیر و باعث تخریب این محل شدند. این درگیری در ورزشگاه توسط هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران روس ادامه یافت و منجر به دستگیری ۳۵ نفر شد. بلافاصله فرانسوی‌‌ها متوجه اشتباه‌ خود شدند و مأموران و مسؤولان قول دادند اتفاقات مارسی دوباره تکرار نشود اما در این کار موفق نبودند. ۴ روز بعد در لیل، پلیس مجبور شد با آشوبگران انگلیسی برخورد کند. این در حالی بود که هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران روسی و اسلواکی با همدیگر در منطقه‌ای دیگر درگیر شده بودند. در نیس نیز لهستانی‌‌ها و با هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران ایرلند شمالی به این آتش بازی ادامه دادند و به همه شهرهای میزبان کشیده شد.

اسپانیایی‌‌ها خواهان حضور کاسیاس در ترکیب اصلی

مردم اسپانیا می‌خواهند ایکر کاسیاس در ترکیب اصلی کشورشان برابر کرواسی به میدان برود. اسپانیا که به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است در آخرین دیدارش سه‌شنبه به مصاف کرواسی می‌رود. در دو بازی گذشته داوید دخئا از دروازه لاروخا حفاظت می‌کرد. مارکا در سایت خود یک نظرسنجی گذاشت و از هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران خواست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بان تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی برای دیدار برابر کرواسی انتخاب کنند. شرکت‌کنندگان ایکر کاسیاس را به دخئا ترجیح دادند و ۵۷٫۲۷ درصد به کاسیاس و ۴۲٫۷۳ درصد به دخئا رأی دادند. هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران معتقدند باید به کاسیاس فرصت بازی در این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌‌ها را داد چون به احتمال فراوان آخرین یورو او باشد. اما دیدار برابر کرواسی بی‌اهمیت نیست و لاروخا برای تثبیت صدرنشینی تلاش می‌کند و به نظر می‌رسد دل‌بوسکه، دخئا را درون دروازه قرار دهد.

اینیستا: توپ طلا برایم اهمیتی ندارد

هافبک تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی اسپانیا توپ طلا را بی‌اهمیت عنوان کرد. در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو‌‌‌‌‌ با شبکه Cuarto درباره توپ طلا، ایکر کاسیاس، ویسنته دل‌بوسکه و هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران اسپانیایی صبحت کرد. هافبک ملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش اسپانیایی گفت: توپ طلا برایم اهمیتی ندارد. فکر می‌کنم اگر این جایزه را به من بدهند، عادلانه نیست. لیونل مسی همچون کریستیانو رونالدو شایسته دریافت این جایزه است. هر کسی عقیده‌ای دارد. حضور در کنار بازیکنان بزرگ و ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت با آن‌ها معنای خوبی برایم دارد. در فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل کنونی اسپانیا این موضوع دیده می‌شود. آندرس اینیستا در دو بازی اخیر اسپانیا در یورو بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و بازیکنان و هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران به تمجید او پرداختند. هافبک بارسلونا در این باره اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد: از همه به خاطر حرف‌هایی که درباره‌ام می‌زنند سپاسگزارم اما می‌دانم هر اتفاق، زمان مربوط به خودش را دارد. از این لحظات لذت می‌بریم اما هنوز یک بازی از مرحله گروهی باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانده است و سپس مراحل حذفی از راه می‌رسند که باید خودمان را برای آن آماده کنیم. اینیستا به تمجید از ویسنته دل‌بوسکه، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا پرداخت و افزود: او فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده‌ کار می‌کند. امیدوارم همه چیز مطابق میلمان پیش برود اما می‌دانیم فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل چقدر غیرقابل پیش‌بینی است. دل‌بوسکه خیلی انسان احساساتی است. امیدوار هستم او بتواند بار دیگر اسپانیا را به قهرمانی برساند. ال‌گالاکتیکو درباره کاسیاس گفت: مثل همیشه از او تمجید می‌کنم. او کاپیتان و رهبر تیم ماست. داشتن او چه در لحظات بد و چه در لحظات خوب، یک امتیاز است. مطمئن هستم بازی خواهد کرد، چون همه این موضوع را احساس می‌کنیم؛ اما در نهایت سرمربی تصمیم‌گیرنده است.

واکنش جالب گوتسه به انتقادها

ستاره تیم ملی فوتبال آلمان واکنش بسیار جالبی در مورد انتقادهای زیادی که از او می‌شود ،نشان داد. یکی از بازیکنانی که نتوانسته انتظارات را بر آورده کند و با انتقادهای زیادی مواجه شده است، ماریو گوتسه، زننده گل پیروزی‌بخش ژرمن در فینال جام جهانی ۲۰۱۴ است. ستاره بایرن واکنش جالبی به انتقادات داشت و گفت: به سادگی هرچه تمام‌تر بگویم که چنین چیزهایی در فوتبال وجود دارند. منتقدان همه چیز را به شما نسبت می‌دهند. یک بازیکن حرفه‌ای همواره در چنین شرایطی قرار می‌گیرد و باید واکنش خوبی از خود نشان دهد. این بازیکن ۲۴ ساله درباره این سؤال که چرا در بایرن، پپ گواردیولا به او اعتماد نکرد نیز پاسخ داد: به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای باید نگاهی رو به جلو داشت نه عقب. الان تنها به دنبال قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ هستم و بر این باور هستم که چنین توانی را هم داریم. تیم ملی فوتبال آلمان از دو بازی خود تنها ۴ امتیاز کسب کرده و به دنبال کسب پیروزی در دیدار سوم خود برابر ایرلند شمالی است.

توران سکوت خود را شکست

کاپیتان تیم ملی فوتبال ترکیه با انتقادهای زیادی که از او می‌شود، واکنش نشان داد و ترجیح داد تا در این زمینه سخن به میان آورد. تیم ملی فوتبال ترکیه عملکرد بسیار ضعیفی در یورو ۲۰۱۶ داشته است. این تیم در هر دو بازی خود برابر اسپانیا و کرواسی تن به شکست داد و بازی سوم این تیم برابر چک کاملاً تشریفاتی است و شاگردان فاتح تریم شانسی برای صعود به دور بعد ندارند. امید هواداران ترکیه برای درخشش در یورو ۲۰۱۶ آردا توران ستاره بارسلونا بود، اما این بازیکن با تجربه نتوانست انتظارات را بر آورده کند و به همین خاطر هم تیغ انتقادات بیش از هر کسی به سوی او است و حتی در دیدار برابر اسپانیا هم هواداران ترکیه او را هو کردند. ستاره بارسلونا به انتقادهای اخیری که از او شد واکنش نشان داد و گفت: من نیازی به این ندارم که خودم را برای کسی به اثبات رسانم. آردا توران بیش از ۹۰ بار پیراهن تیم ملی فوتبال ترکیه را بر تن کرده است و تعداد بازیهای ضعیف او کم‌تر از انگشتان یک دست هستند. این انتقاد‌ها اصلاً منصفانه نیستند البته باید بگویم که من به چنین چیزهای توجهی ندارم.