سبک زندگی اسلامی، رکن اصلی توسعه

سبک زندگی اسلامی، رکن اصلی توسعه مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد تعاون بسیج در جمع کارکنان غرب و شرق بانک مهر اقتصاد استان تهران، استفاده از سبک زندگی اسلامی را رکن اصلی توسعه و پیشرفت عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌رحیمی، مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد تعاون بسیج در جمع کارکنان بانک مهر اقتصاد تهران، […]

سبک زندگی اسلامی، رکن اصلی توسعه

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد تعاون بسیج در جمع کارکنان غرب و شرق بانک مهر اقتصاد استان تهران، استفاده از سبک زندگی اسلامی را رکن اصلی توسعه و پیشرفت عنوان کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌رحیمی، مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد تعاون بسیج در جمع کارکنان بانک مهر اقتصاد تهران، گفت: باید از فضایل و فرصت‌های موجود در ماه رمضان استفاده کنیم تا بهره و توفیقات مناسبی را از ماه عبادت و بندگی به ویژه در شب‌های قدر کسب کنیم.

 

وی استفاده از سبک زندگی اسلامی را در نهایت رکن اصلی توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد و از تمام کارکنان و مدیران بانک مهر اقتصاد خواست که از این خصایص نیکو در زندگی و کار خود استفاده کنند.