اطلاعیه بانک تجارت درباره سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها

اطلاعیه بانک تجارت درباره سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها درباره مبلغ حقوق دریافتی دوتن از اعضای هیأت مدیره این بانک پاسخ داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک تجارت به ترتیب […]

اطلاعیه بانک تجارت درباره سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها

روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها درباره مبلغ حقوق دریافتی دوتن از اعضای هیأت مدیره این بانک پاسخ داد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۳۹۳ با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های یاد شده منصوب شده‌اند. با توجه به مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۹۳ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفاً در سمت اعضای هیأت مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نام‌بردگان با دو عنوان «حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی» (در طول سال‌های ۹۳ تا آذر۹۴) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی کرده است. آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نام‌بردگان نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به‌کار مجدد (از تاریخ ۹/۱/۹۳ تا پایان آذرماه۹۴ به مدت ۲۱ ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نام‌بردگان) منظور شده است.

 

در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذی‌صلاح، به منظور تنویر افکار هم‌میهنان شریف و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان ارجمند بانک، این اسناد را منتشر کند.