۱۸۹۶ مناقصه – مؤسسه جهاد نصر- احداث تاسیسات دریایی

نوبت دوم  آگهي ارزيابي كيفي مشاوران (فراخوان شماره ۰۷-۹۵)   مؤسسه جهاد نصر به استناد جزء ۱ از بند الف ماده ۷ آئين‌نامه خريد خدمات مشاوره – به منظور انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث تاسیسات دریایی، خشکی و سیستم آبگیر طرح پرورش ماهی در قفس، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح  از […]

نوبت دوم 

آگهي ارزيابي كيفي مشاوران (فراخوان شماره ۰۷-۹۵)

 

مؤسسه جهاد نصر به استناد جزء ۱ از بند الف ماده ۷ آئين‌نامه خريد خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث تاسیسات

دریایی، خشکی و سیستم آبگیر طرح پرورش ماهی در قفس، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح  از ميان مشاوران داراي رتبه و صلاحيت

مربوطه به  شرح زير، اقدام نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با معرفي نماينده نسبت به تهيه اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايند.

 

عنوان پروژه

(موضوع مناقصه)

موقعیت

گروه

تخصص

رتبه مورد

نیاز

مدت قرارداد

 

انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث

تاسیسات دریایی، خشکی و سیستم آبگیر

طرح پرورش ماهی در قفس

استان مازندران- شهرستان

جویبار- منطقه لاریم

راه و ترابری

بندرسازی و

سازه‌های دریایی

حداقل ۳

۴ ماه

 

مهلت و محل دريافت اسناد: طي ساعات اداري از تاريخ ۸ تا ۹ تیرماه ۹۵ در شرکت مهندسین مشاور جاماب به آدرس :  تهران – خيابان وليعصر

  خیابان زرتشت غربی پلاک ۴۲ روبروي بانك پاسارگاد – تلفن : ۸۸۹۶۲۹۹۰ ، به واجدين شرايط  به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به فروش مي‌رسد.

 

مهلت و محل تسليم اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز ۹۵٫۰۴٫۲۳ ، موسسه جهاد نصر به آدرس : تهران – خيابان وليعصر   پايين‌تر از ميدان

ونك روبروي بانك ملت كوچه شهيد فوزي (هفتم) – خيابان شهيد شمس لاهيجاني (نيلو سابق) – شماره دو بلوك شمالي – دبيرخانه

كميسيون مناقصات – اتاق ۲۰۱ – تلفن: ۸۸۱۹۲۸۸۴

 

 

سايت موسسه www.jahadnasr.com

هزينه چاپ آگهي به

عهده برنده مناقصه

مي‌باشد