کدام کشور‌ها مشتریان قراضه ایرانی هستند؟

  براساس آمار منتشر شده از سوی سایت گمرک ایران در ۱۰ ماهه امسال کشورهای پاکستان، چین، افغانستان، ترکیه و هند مشتری قراضه فلزات ایرانی بودند. به گزارش ایسنا، براساس آمار منتشر شده سایت گمرک ایران، در ۱۰ ماهه امسال، از کالای «قراضه و ضایعات فولاد ممزوج» معادل یک هزار و ۹۱۱ کیلوگرم به کشور […]

 

براساس آمار منتشر شده از سوی سایت گمرک ایران در ۱۰ ماهه امسال کشورهای پاکستان، چین، افغانستان، ترکیه و هند مشتری قراضه فلزات ایرانی بودند.

به گزارش ایسنا، براساس آمار منتشر شده سایت گمرک ایران، در ۱۰ ماهه امسال، از کالای «قراضه و ضایعات فولاد ممزوج» معادل یک هزار و ۹۱۱ کیلوگرم به کشور پاکستان وارد شده است. همچنین از کالای «قراضه و ضایعات مس» معادل ۳۵ هزار و ۹۹ دلار کالا به کشور چین صادر شده است.

آلمان نیز از دیگر مشتریان قراضه و ضایعات فلزات ایران است. در ۱۰ ماهه امسال یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات فولاد ممزوج» با ارزش ۲۸ هزار و ۶۵ دلار و یک مرتبه دیگر کالای «قراضه و ضایعات آهن» با ارزش ۱۱۶۸ دلار به کشور آلمان صادر شده است.

افغانستان از دیگر کشورهای مشتری قراضه فلزات ایران است. از کشور ایران یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات آهن» به ارزش ۲۴۲ دلار به کشور افغانستان صادر شده است.

همچنین کشور ترکیه نیز از دیگر وارد‌کنندگان قراضه فلزات ایرانی است. در ۱۰ ماهه سال جاری یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات از آهن یا فولاد پوشانده شده با قلع» به ارزش ۶۰۳۲ دلار به این صادر شده است و یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات آهن» با ارزش ۲۰ هزار و ۳۵۰ دلار به این کشور صادر شده است.

 

کشور هند از دیگر وارد‌کنندگان قراضه فلزات ایرانی است و در ۱۰ ماهه امسال یک مرتبه از ایران کالای «قراضه و ضایعات از فولاد ممزوج» معادل ۱۰۴ هزار و ۵۶۳ دلار به هند صادر شده است.