۱۸۹۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – خرید درپوش آلومینیومی

  ۲۸/۹۵ آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد درپوش آلومینیومی مدلtear مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: ۱-     آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان […]

 

۲۸/۹۵ آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد درپوش آلومینیومی مدلtear مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و

از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

۱-     آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .          

۲-     شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶ نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

۳-    موضوع مناقصه: خريد درپوش آلومینیومی مدل tear

۴-     مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي‌نامه مهر و امضاء شده از سوي شركت.

۵-    آدرس محل تحويل اسناد مناقصه: کرج حصارک سه راه پست خانه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

۶-     محل برگزاري مناقصه : اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني.

۷-     تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ریال مي‌باشد.

۸-     مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۱لغایت روز یکشنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۱۳می‌باشد.

۹-     مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳می‌باشد.

۱۰-  زمان برگزاري جلسه کمیسیون معاملات : ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۱۴

        ۱۱ – متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.

۱۲- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

۱۳- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .