۱۸۹۶ مناقصه – شرکت خدمات ارتباطی رایتل- خرید دستگاه شاسی

مناقصه عمومی شماره ۱۲۸/R/95 خرید ۱۲۵۰ دستگاه شاسی پیش ساخته پشت بامی سایبان دار شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به خرید ۱۲۵۰ دستگاه شاسی پیش ساخته پشت بامی سایبان دار به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید. به این منظور از اشخاص حقوقی، که […]

مناقصه عمومی شماره ۱۲۸/R/95

خرید ۱۲۵۰ دستگاه شاسی پیش ساخته پشت بامی سایبان دار

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به خرید ۱۲۵۰ دستگاه شاسی پیش ساخته پشت بامی سایبان دار به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛ از

تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۶، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی

(شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰یال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره ۸۹/۱۸۵۷۶۹۴۹ نزد بانک ملت شعبه دفتر

شماره یک بانکداری شرکتی کد ۶۵۸۶۲ (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد

مناقصه ارایه نمایند.

محل فروش اسناد: تهران  خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک ۸، طبقه ۴،‌ کمیسیون معاملات.

مبلغ تضمین:‌ ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (هفتصد و سی میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن ۲۷۶۵۴۶۰۹ هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در

اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۷۶۵۴۶۲۷ تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به

نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.