حداقل سن برای افتتاح حساب در بانک‌ها چند سال است؟

حداقل سن برای افتتاح حساب در بانک‌ها چند سال است؟ سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی داشتن حساب بانکی یکی از ضروریات زندگی در اجتماع امروزی است. تقریباً می‌توان گفت وجود حساب بانکی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی در قرن اخیر بوده است. ضرورتی که روزبه‌روز نیاز به آن احساس می‌شود. حال این […]

حداقل سن برای افتتاح حساب در بانک‌ها چند سال است؟

سید احسان حسینی

کارشناس حقوق بانکی

داشتن حساب بانکی یکی از ضروریات زندگی در اجتماع امروزی است. تقریباً می‌توان گفت وجود حساب بانکی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی در قرن اخیر بوده است. ضرورتی که روزبه‌روز نیاز به آن احساس می‌شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که اشخاص از چه سنی می‌توانند مبادرت به افتتاح حساب نزد بانک نمایند. در حال‌حاضر اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند می‌توانند هر نوع حسابی که بخواهند در بانک­ها و مؤسسات اعتباری افتتاح نمایند. البته مشروط بر اینکه محجور نباشند یعنی به دلایل قانونی از تصرف در اموال خود ممنوع نباشند. این اشخاص می‌توانند بدون اینکه نیاز به تأیید یا تنفیذ شخص دیگری باشد هر نوع تصرفی خواستند در اموال خود بنمایند که به اصطلاح حقوقی دارای اهلیت استیفاء هستند. ولی درخصوص اشخاص زیر ۱۸ سال موضوع کمی متفاوت است.

قابل ذکر است که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید، سن ۱۸ سال را به عنوان سن رشد محسوب نمود. در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ این ماده اصلاح و مقرر داشت: «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره۱- سن بلوغ در پسر ۱۵سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. تبصره۲- اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

این ماده بحث‌برانگیز سن ۱۸ سال را به عنوان سن رشد حذف نمود و در عمل محاکم و دفاتر اسناد رسمی صرفاً با ارائه حکم رشد اجازه اقامه دعوی یا تنظیم سند رسمی را به او می‌دادند. بنابراین در حال‌حاضر طبق قانون مدنی اشخاص نابالغ (زیر ۱۵ سال تمام قمری) از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و پس از سن بلوغ نیز برای تصرف مالی نیاز به حکم رشد از دادگاه می­باشد

در حال‌حاضر برای افتتاح حساب افراد زیر ۱۸ سال چهار حالت وجود دارد:

۱- برای افراد زیر ۱۸ سالی که حکم رشد ندارد افتتاح حساب باید توسط ولی یا قیم یا وصی باشد. امکان برداشت از افتتاح‌کننده است و صاحب حساب صرفاً با ارائه حکم رشد یا پس از رسیدن به ۱۸ سال می‌تواند از این حساب برداشت نماید.

۲- اگر شخص زیر ۱۸ سال حکم رشد داشته باشد امکان افتتاح حساب و برداشت از آن مانند اشخاص بزرگسال است.

۳- به موجب به ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب سال ۵۷ «اطفالی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده باشند، می‌توانند به‌نام خود در بانک‌ها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این‌ حساب‌ها منحصراً با دارنده حساب می‌باشد. دارندگان این حساب‌ها می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

۴- به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مادر می‌تواند به‌نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر ‌است.

بنابراین شخصی که سن او بین ۱۲ تا ۱۸ سال باشد می‌تواند بدون حکم رشد حساب قرض‌الحسنه پس­انداز افتتاح نماید و امکان برداشت فقط بعد از ۱۵ سالگی امکان دارد.

 


 

توضیحاتی در خصوص گروه‌های مشارکت

شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند؛ یعنی شرکاء با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت می‌کنند.

مشارکت مدنی هم یکی از روش‌های تامین منابع مالی برای پروژه‌ها در نظام بانکی و مالی است که سهواً و به معنی اشتباه در ادبیات حقوق فنی مهندسی بکار برده شده است. به هرحال وقتی صحبت از مشارکت مدنی در پروژ‌ه‌های عمرانی به میان می‌آید مقصود گروه متشکلی از شرکت‌ها است که آمادگی خود را جهت تشکیل یک شرکت تجاری در صورت به نتیجه رسیدن برای انعقاد قرارداد اعلام می‌نمایند. که باید قبل از انعقاد قرارداد نسبت به تعیین تکلیف شخصیت حقوقی خود به شکل ثبت شرکت جدید با میزان سهم‌الشرکه مشخص هر سهامدار یا در عدم ثبت که در حکم شرکت تضامنی باقی خواهد ماند،‌ اقدام کنند.