مدیرعامل بیمه ایران تغییر کرد

با حکم وزیر اقتصاد مدیرعامل بیمه ایران تغییر کرد وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره جدید این شرکت را منصوب کرد. به گزارش مهر، وزیر اقتصاد ضمن پذیرش استعفای حسینی، مدیرعامل بیمه ایران، به استناد مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه‌ای، محسن پور‌کیانی […]

با حکم وزیر اقتصاد

مدیرعامل بیمه ایران تغییر کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره جدید این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش مهر، وزیر اقتصاد ضمن پذیرش استعفای حسینی، مدیرعامل بیمه ایران، به استناد مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه‌ای، محسن پور‌کیانی را به عنوان مدیرعامل و رییس هیأت مدیره جدید بیمه ایران منصوب کرد.

پورکیانی پیش از این ضمن عضویت در هیأت مدیره این بیمه، مسؤولیت‌هایی