معرفی برندگان جشنواره بانک اقتصادنوین

معرفی برندگان جشنواره بانک اقتصادنوین با برگزاری مراسم قرعه‌کشی جوایز نخستین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین، برندگان جوایز این جشنواره مشخص شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در نخستین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصاد نوین که از اسفندماه ۹۴ آغاز و تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵ ادامه داشت، بانک اقتصادنوین به قید قرعه به دارندگان کارت‌های […]

معرفی برندگان جشنواره بانک اقتصادنوین

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی جوایز نخستین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین، برندگان جوایز این جشنواره مشخص شدند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در نخستین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصاد نوین که از اسفندماه ۹۴ آغاز و تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵ ادامه داشت، بانک اقتصادنوین به قید قرعه به دارندگان کارت‌های هدیه یک دستگاه خودرو پژو پارس، ۱۵ کمک هزینه خرید دستگاهای پد و ۶۰ کارت هدیه ۵ میلیون ریالی اهدا می‌کند.

در جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین به ازای هر ۲۵۰ هزار ریال از مانده کارت هدیه در هر روز، یک امتیاز برای دارنده کارت هدیه منظور شده که در پایان دوره قرعه‌کشی، برندگان جوایز مشخص شدند.

 

بنابر اعلام این بانک، دارندگان کارت‌های هدیه بانک اقتصادنوین برای آگاهی از شماره کارت‌های برنده در جشنواره می‌توانند به این آدرس اینترنتی و یا بخش جشنواره کارت هدیه در تارگاه اصلی بانک مراجعه کنند.