لزوم جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی به مدیران

لزوم جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی به مدیران   نمایندگان ارومیه، خمینی‌شهر و تهران در تذکری به رییس‌جمهور خواستار تسریع در جلوگیری از پرداخت حقوق‌های چندده میلیون تومانی به بعضی از مدیران دولتی، شبه‌دولتی و بانک‌ها شدند. به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤولین اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس (۱ تیر […]

لزوم جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی به مدیران

 

نمایندگان ارومیه، خمینی‌شهر و تهران در تذکری به رییس‌جمهور خواستار تسریع در جلوگیری از پرداخت حقوق‌های چندده میلیون تومانی به بعضی از مدیران دولتی، شبه‌دولتی و بانک‌ها شدند.

به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤولین اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس (۱ تیر ۹۵) از سوی هیأت رییسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است.

نادرقاضی‌پور، سیدمحمدجوادابطحی و علیرضامحجوب، نمایندگان ارومیه، خمینی‌شهر و تهران در تذکری به رییس‌جمهور خواستار تسریع در جلوگیری از پرداخت حقوق‌های چندده‌میلیون تومانی به بعضی از مدیران دولتی، شبه‌دولتی و بانک‌ها شدند.

نادر قاضی‌پور، سهیلاجلودارزاده و علیرضامحجوب، نمایندگان ارومیه و تهران به وزرای دادگستری، کشور و تعاون، کارورفاه اجتماعی لزوم جلوگیری از دخالت دادسرا‌‌ها و دادگاه‌ها در اختلافات کارگران و کارفرمایان را متذکر شدند.

محمدقمی و محمدرضاپورابراهیمی، نمایندگان پاکدشت و کرمان در تذکری به رییس‌جمهور خواستار نظارت بر پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر سازمان‌های اقتصادی کشور شدند.

حبیب‌ا… دهمرده، نماینده مردم زابل در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار توضیح علت عدم اقدام جدی راجع به حق‌آبه مردم سیستان از رودخانه هیرمند شد.

جباری‌‌کوچکی‌‌نژاد، نماینده مردم رشت در تذکری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار توضیح علت ضعف مدیریت در بخش درمان تأمین اجتماعی و در تذکری دیگر به رییس‌جمهور خواستار توضیح علت ضعف مدیریت در مناطق آزاد شد.

 

احمدعلی‌کیخا و نادرقاضی‌پور نمایندگان زابل و ارومیه به وزرای کشور، تعاون، کارورفاه اجتماعی لزوم برنامه‌ریزی برای تسریع در حل معضل اعتیاد کشور را متذکر شدند.