بانک انصار جایزه مدیریت ‌سلامت‌اداری گرفت

بانک انصار جایزه مدیریت ‌سلامت‌اداری گرفت بانک‌انصار برای پنجمین ‌بار پیاپی، عالی‌‌ترین جایزه مدیریت سلامت‌اداری کشور را به دست آورد تا در زمینه مبارزه با فساد اداری و حفظ سلامت اداری در سطح ملی همچنان رکورددار باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده از اداره کل بازاریابی و تبلیغات، در آیین اهدای جوایز پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری […]

بانک انصار جایزه مدیریت ‌سلامت‌اداری گرفت

بانک‌انصار برای پنجمین ‌بار پیاپی، عالی‌‌ترین جایزه مدیریت سلامت‌اداری کشور را به دست آورد تا در زمینه مبارزه با فساد اداری و حفظ سلامت اداری در سطح ملی همچنان رکورددار باشد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از اداره کل بازاریابی و تبلیغات، در آیین اهدای جوایز پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی کشور که با حضور غلامرضا کاتب عضوهیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، آقای رخشنده‌رو، معاون طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضاییه برگزار شد، دکتر آیت‌ا…‌ابراهیمی، مدیرعامل بانک‌انصار در سخنانی ارتقای سامانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک – به عنوان یک سامانه پیش نگر- اقدامات ساختاری، توجه به سرمایه‌های‌انسانی و اعمال نظارت‌ و کنترل‌های دقیق داخلی را عمده‌‌ترین عوامل حفظ سلامت اداری این بانک و زمینه ساز کسب مقام نخست در کشور دانست.

 

ابراهیمی سلامت اداری را پیش نیاز اجرای اقتصادمقاومتی در نظام بانکی قلمداد و در تشریح خصوصیات اقتصادمقاومتی، استحکام درونی بانک‌ها، انطباق شاخص‌ها و مؤلفه‌های استحکام درونی با شاخص‌های ارزیابی سلامت اداری، بررسی نظام کنترل و نظارت بانک، تبیین سیستم نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک و تشریح حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نتایج آن گفت: انجام عملیات بانکداری منطبق بر اهداف و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی باعث توسعه رقابت پذیری و پاسخگویی به نیازهای بخش واقعی اقتصاد، همراه با ایجاد شرایط پایداری در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی خواهد شد.