کشف سیارکی که یک قرن است به دور زمین می‌چرخد!

کشف سیارکی که یک قرن است به دور زمین می‌چرخد! همیشه این تصور وجود داشت که ماه تنها قمر زمین است. اما ناسا یک سیارک کشف کرده که بیش از یک قرن است که به دور زمین می‌چرخد. به گزارش خبر آنلاین؛ به نظر می‌رسد این سیارک تازه که ۲۰۱۶ HO3 نام گرفته در همان […]

کشف سیارکی که یک قرن است به دور زمین می‌چرخد!

همیشه این تصور وجود داشت که ماه تنها قمر زمین است. اما ناسا یک سیارک کشف کرده که بیش از یک قرن است که به دور زمین می‌چرخد.

به گزارش خبر آنلاین؛ به نظر می‌رسد این سیارک تازه که ۲۰۱۶ HO3 نام گرفته در همان حال که به گرد خورشید می‌چرخد، زمین را هم دور می‌زند. البته فاصله‌اش از زمین بیش از آن است که یک «ماه» برای زمین باشد، ولی بهترین و استوار‌‌ترین نمونه‌ای از یک «همدم نزدیک زمین» یا شبه‌قمر است.

بر خلاف ماه، این سیارک یک قمر واقعی نیست. فاصله‌ی آن از زمین بیش از حد زیاد است، به همین دلیل در گروه قمر جای نمی‌گیرد، بنابراین ناسا آن را یک «شبه‌قمر» می‌نامد. با این حال این سیارک با وفاداری کامل در مدار زمین می‌چرخد.

پل شوداز، مدیر مرکز اجرام نزدیک-زمین ناسا (NEO) در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا می‌گوید: از آن‌جایی که ۲۰۱۶ HO3 به گرد سیاره‌ ما می‌چرخد ولی همچنان که با ما خورشید را دور می‌زند، هرگز بیش از اندازه دور نمی‌شود، آن را یک شبه‌قمر برای زمین می‌دانیم.

 

شوداز تأکید می‌کند: یک سیارک دیگر به نام ۲۰۰۳ YN107 هم بود که بیش از ۱۰ سال پیش، برای مدتی همین الگوی مداری را پیدا کرد ولی اکنون دیگر از همسایگی ما رفته است. این سیارک تازه بسیار بیش از آن به سیاره‌ ما قفل شده است و محاسبه‌های ما نشان می‌دهند که ۲۰۱۶ HO3 حدود یک قرن است که به شبه‌قمر زمین تبدیل شده است. در قرن‌های آینده هم الگوی خود به عنوان همدم زمین را نگه خواهد داشت.