پاکسازی قراردادهای IPC از ۱۱ ایراد فنی

پاکسازی قراردادهای IPC از ۱۱ ایراد فنی رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وزیر نفت ایرادهای که از قراردادهای نفتی گرفته را به جز دو مورد اصلاح کرد. به گزارش شانا، ناصرسراج درباره بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که بررسی جامعی درباره این قرارداد با حضور […]

پاکسازی قراردادهای IPC از ۱۱ ایراد فنی

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وزیر نفت ایرادهای که از قراردادهای نفتی گرفته را به جز دو مورد اصلاح کرد.

به گزارش شانا، ناصرسراج درباره بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که بررسی جامعی درباره این قرارداد با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد، تصریح کرد: خوشبختانه وزیر نفت به ایرادهای ١٣ گانه‌ای که این سازمان گرفته تمکین کرد و وعده رفع اشکال آن را داده است.

وی با بیان این که غیر از دو مورد، آقای زنگنه بقیه ایرادهای گرفته شده را اصلاح کردند، افزود: ما پیگیری اصلاح این دو مورد نیز هستیم و پس انجام اصلاحات نیز بار دیگر آن را بررسی می‌کنیم.

سراج تأکید کرد: خطوط قرمز ما در مدل جدید قراردادهای نفتی منافع ملی است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره صندوق توسعه ملی هم با یادآوری این که ٢٠ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به این حساب واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این میزان امسال به ٣٠ درصد رسیده است.

 

به گفته وی، صندوق توسعه ملی شامل ۳ رکن هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت است که رییس‌جمهوری ریاست هیأت امنا را بر عهده دارد و همچنین از ۳ قوه در هیأت امنا حضور دارند.