دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران- قسمت دوم

دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران- قسمت دوم مصوب مورخ۱۴/۱۲/۸۹ هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۴۵ ماده و ۲۴ تبصره فصل اول- تعاریف و کلیات ماده ۱-  تعاریف رینگ صادراتی: جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی می‌باشد که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف […]

دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران- قسمت دوم

مصوب مورخ۱۴/۱۲/۸۹ هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۴۵ ماده و ۲۴ تبصره

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱-  تعاریف

رینگ صادراتی: جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی می‌باشد که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف بین‌المللی است.

قرارداد سلف موازی استاندارد: قراردادی است که براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود. در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریداران می‌توانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام كنند. این دو قرارداد ازهم مستقل هستند و فروشنده به استناد گواهی سلف موازی استاندارد، خریدار را به فروشنده اولیه (شرکت ملی نفت ایران) جهت تحویل فیزیکی حواله می‌دهد. در این حالت پذیرنده حواله مسؤولیت مراجعه به فروشنده اولیه را پذیرفته و حق رجوع به فروشنده در معامله ثانویه را ندارد.

قیمت پایانی: قیمتی است که براساس روش تعیین شده در این دستورالعمل برای هرنماد معاملاتی در پایان هرجلسه رسمی معاملاتی توسط بورس محاسبه و اعلام می‌شود.

گواهی سلف موازی استاندارد: سندی است که توسط اتاق پایاپای صادر شده و مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از هر قرارداد سلف موازی استاندارد می‌باشد. این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف موازی استاندارد خواهد بود.

ماه قرارداد: ماهی است که طی آن تحویل فیزیکی براساس برنامه بارگیری اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

مهلت تسویه : مهلت زمانی تسویه وجوه قرارداد سلف موازی استاندارد از سوی خریدار است که طبق مشخصات قرارداد تعیین می‌شود.

ماده ۲- مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به پیشنهاد بورس به تصویب هیأت پذیرش می‌رسد و حداقل شامل موارد زیر است:

دارایی پایه

مشخصات دارایی پایه و حسب مورد استاندارد دارایی پایه

نام و مشخصات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان

اندازه قرارداد

دوره معاملاتی قرارداد

ماه‌های قرارداد

واحد پولی قیمت

دوره تحویل

مکان‌های تحویل

کارمزد معامله و تسویه و تحویل

خسارات

دامنه نوسان قیمت روزانه

حداقل تغییر قیمت

سقف سفارش و سقف خرید

حداقل و حداکثر خرید جهت تحویل فیزیکی

روش‌های مورد قبول جهت تسویه معاملات، مهلت‌های تسویه مربوط به آن و سایر شرایط آن

سایر اطلاعات و مستندات به تشخیص هیأت پذیرش

تبصره: کلیه مستندات پیوست مشخصات قرارداد جزو لاینفک آن می‌باشند.

مادۀ ۳- دارایی پایه قرارداد سلف موازی استاندارد از بین محصولات پذیرفته‌شده در بورس انتخاب می‌گردد و امیدنامه دارایی پایه نیز باید به همراه مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد منتشر گردد.

مادۀ ۴- بورس اطلاعیه عرضه قرارداد سلف موازی استاندارد را که مشتمل بر موارد زیر است حداقل یک روز كاری پیش از آغاز دوره معاملاتی از طریق سایت رسمی خود منتشر می‌كند:

مشخصات  قرارداد سلف موازی استاندارد

تاریخ شروع و پایان دوره معاملاتی

تاریخ سررسید و زمان‌بندی امور تحویل

سایر شرایط تسویه فیزیکی و نقدی

رینگ معاملاتی

اطلاعات و اسنادی که جهت تحویل فیزیکی باید به شرکت ملی نفت ایران ارایه شود و مهلت ارایه آن

سایر اطلاعات به تشخیص بورس

تبصره: قیمت پایه عرضه در اولین روز معاملاتی، قبل از شروع اولین جلسه معاملاتی یک قرارداد سلف موازی استاندارد توسط شرکت ملی نفت ایران به بورس اعلام و از طریق سایت رسمی بورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

فصل دوم- سفارشات و معاملات

ماده ۵- معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد در رینگ داخلی و رینگ صادراتی براساس مقررات این دستورالعمل انجام می‌شود. رینگ مورد معامله باید در تعریف نماد معاملاتی و اطلاعیه عرضه قید شود.

مادۀ ۶ معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس از طریق کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. کلیه کارگزارانی که مجوز فعالیت در بازار معاملات نقدی دارایی پایه را دارند و وثایق لازم را جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نزد اتاق پایاپای تودیع کرده‌اند، می‌توانند قرارداد سلف موازی استاندارد آن دارایی پایه را نیز معامله كنند.

تبصره: میزان وثایق موضوع این ماده و شرایط تودیع آن بر اساس مصوبه هیأت مدیره بورس تعیین می‌شود.

مادۀ ۷ پذیرش خریدار و صدور کد معاملاتی برای وی جهت انجام معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های آن به شرح زیر انجام می‌شود:

مشتری با مراجعه به کارگزار فرم درخواست پذیرش و مستندات لازم جهت احراز هویت و پذیرش مشتری را طبق مقررات و براساس فرم نمونه بورس ارایه می‌كند.

کارگزار فرم و اطلاعات موضوع بند یک را دریافت و ضمن مطابقت مستندات با اصل آن، کلیه مستندات را ممهور به مهر کارگزاری نموده و به اتاق پایاپای ارایه می‌كند.

اتاق پایاپای فرم درخواست پذیرش مشتری را برای شرکت ملی نفت ایران ارسال می‌كند.

شرکت ملی نفت ایران ضمن بررسی صلاحیت خریداران نسبت به اخذ مستندات لازم از ایشان جهت تحویل فیزیکی اقدام و درصورت تأیید صلاحیت مشتری تأییدیه پذیرش وی را به بورس ارسال می‌كند.

اتاق پایاپای بر اساس تأییدیه ارسالی شرکت ملی نفت ایران برای خریداران پذیرش شده کد معاملاتی صادر و به کارگزاران اعلام می‌كند.

تبصره ۱: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به تفکیک خریداران سقف خرید در یک روز یا برای یک دوره معاملاتی قرارداد را تعیین و به بورس اعلام كند. بورس براساس اطلاعات ارایه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران کد معاملاتی خریداران را محدود می‌كند.

تبصره ۲: صدور کد معاملاتی خریدار برای یک‌بار انجام می‌شود. لیکن پذیرش خریدار توسط شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به تشخیص آن شرکت، به تفکیک دارایی پایه نیز صورت گیرد.

مادۀ ۸- دریافت سفارش مشتریان به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش‌های تعیین‌شده مطابق مقررات خواهد بود.

مادۀ ۹- کارگزاران مکلفند فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب درخواست به بورس و یا سازمان ارایه كنند.

مادۀ ۱۰- جهت رعایت نوبت مشتریان، ثبت زمان دقیق و تاریخ، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماده ۱۱- ساعات و روزهای انجام معامله قرارداد سلف موازی استاندارد و مدت هریک از مراحل جلسه معاملات توسط هیأت مدیره بورس تعیین و اعلام می‌شود.

 

تبصره ۱: تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل ۳ روز کاری قبل از اعمال، باید به اطلاع عموم برسد.