دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست و با ساختاری مشخص و تحت مدیریت وزیر اداره می‌شود. کمال دهقانی‌فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره […]

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست و با ساختاری مشخص و تحت مدیریت وزیر اداره می‌شود.

کمال دهقانی‌فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر خارجه درمورد تغییرات برخی مدیران در این وزارت خانه گفت: از آن جایی که حوزه دیپلماسی به منافع ملی گره خورده است، خدشه وارد کردن به منافع ملی توسط هر جریان داخلی قابل قبول نیست.

دهقانی افزود: بعد از هر عزل و نصب در سطوح بالای کشور به خصوص در وزارت خارجه تحلیل‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ تحلیل‌هایی که این بار ناظر بر تغییرات در سطح معاونتی است که چندین سال در حوزه تخصصی کار کرده، تجربه دارد و روزنامه‌نگاران و دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای مختلف با لهجه و سیاست‌های او عادت کرده بودند.

وی با بیان این‌که این تحلیل‌‌‌‌ها در کشور آزاد ایران با آزادی بیان باعث نشاط سیاسی می‌شود، گفت: اگر این تحلیل‌‌‌‌ها و اظهارنظر‌‌‌ها باعث خدشه به حرمت وزارت خارجه شود و شأن و جایگاه این دستگاه را تقلیل دهد، قابل پذیرش نیست، آن هم وزارتخانه‌ای که همه برنامه‌ها و حرکاتش مطابق با نظر رهبری براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت تعریف و انجام می‌شود.

دهقانی افزود: در کنار همه این تحلیل‌‌‌‌ها و تفسیر‌‌‌ها باید این واقعیت را در نظر داشت که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قائم به یک فرد نیست و با ساختاری مشخص و تحت مدیریت وزیر اداره می‌شود، وزیر بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه است و سیاست‌های کشور را با تخصص، خبرگی و اشراف پیش می‌برد.

وی تأکید کرد: اگر تحلیل‌های ارایه شده درباره این جابه‌جایی باعث به جای گذاشتن تأثیرات نامطلوبی در جایگاه وزارت خارجه و حتی جایگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داشته باشد، قابل پذیرش نیست. موضوعات مربوط به حوزه دیپلماسی به منافع ملی گره خورده است و اگر به منافع ملی توسط هر جریان داخلی خدشه وارد شود، قاعدتاً مورد قبول نیست.

 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با بیان این‌که وزیر خارجه بهترین موضع‌گیری را در مورد تغییرات این وزارتخانه مطرح کرده است، افزود: همان‌طور که آقای ظریف گفتند تغییرات در جمهوری اسلامی تحت هیچ فشاری انجام نمی‌شود و کشور ما در هیچ زمینه‌ای تحت نظر کشور دیگری تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمی‌کند، این یک حقیقت است و خلاف آن اهانت به کل دستگاه دیپلماسی کشور محسوب می‌شود و غیرقابل پذیرش است.