الزام به ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات کشور

     در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد ابلاغ شد الزام به ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات کشور از سوی محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، در بخشنامه‌ای مقرر گردید کلیه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج» و ماده (۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد […]

     در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد ابلاغ شد الزام به ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات کشور

از سوی محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، در بخشنامه‌ای مقرر گردید کلیه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج» و ماده (۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، اطلاعات قراردادهای خود را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir، ثبت نمایند.

به گزارش مناقصه مزایده در این بخشنامه آمده است:

به استناد بند «ب» ماده (۲)‌ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تصویب‌نامه شماره ۸۲۴۲۲/ت۴۹۱۵۱ هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران، پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور پس از گذراندن یک دوره آزمایشی، به طور رسمی آماده بهره‌برداری قرار گرفت و ضروری است کلیه دستگاه‌های مشمول قانون اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی و همچنین واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری (با موافقت ایشان) اقدامات زیر را به انجام رسانند:

۱-     وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند نسبت به معرفی نماینده به این سازمان حداکثر تا دهم تیرماه سال جاری اقدام نمایند. نماینده معرفی شده با دریافت شناسه کاربری و شرکت در دوره‌های آموزشی، راهبری و نظارت بر ثبت اطلاعات قراردادی واحدهای مشمول قانون خود را برعهده خواهد داشت. این نمایندگان نیز وظیفه دارند ضمن شناسایی واحدهای تابعه نسبت به ارایه شناسه کاربری و آموزش جهت ثبت اطلاعات قراردادها اقدام نمایند.

۲-     از مرداد ماه سال ۱۳۹۵، مطابق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک‌تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام‌بها، سرمایه‌گذاری و مذاکره که توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.

۳-     مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاه‌های مشمول بوده و هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسؤولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه اطلاع‌رسانی  قراردادهای کشور می‌باشد.

محمدباقرنوبخت