۱۸۹۸ مناقصه – فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- یکدستگاه شارژ

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳/۴۳۸۰ نوبت اول فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تعداد یکدستگاه شارژ و یکدستگاه دشارژ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۳/۴۳۸۰

نوبت اول

فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تعداد یکدستگاه شارژ و یکدستگاه دشارژ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸ الی ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹به مدیریت مالی این فرماندهی واقع در میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک فرماندهی فنی نداجا مدیریت مالی مراجعه و تا انتهای وقت اداری روز ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۰نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

تبصره ۱-شرکت در مناقصه مستلزم داشتن گواهینامه سمتا می باشد.

تبصره ۲- هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

تلفن تماس ۷۳۹۰۳۲۹۸ فاکس ۷۷۲۲۸۶۱۶