۱۸۹۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید لوله فولادی درز دار

مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره ۹۶۳-۹۵ نوبت دوم این شرکت در نظر دارد مناقصه خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار جهت پروژه‌های کلاته ملا، کرغند، بهدان، کویر، حسن آباد میان، چنشت، مزداب آسو، با مشخصات جدول ذيل برگزار نمايد: ردیف نوع خرید قطر(به اینچ) ضخامت (به میلیمتر) استاندارد وزن تقریبی هر متر (به کیلوگرم ) […]

مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره ۹۶۳-۹۵

نوبت دوم

این شرکت در نظر دارد مناقصه خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار جهت پروژه‌های کلاته ملا، کرغند، بهدان، کویر، حسن آباد میان،

چنشت، مزداب آسو، با مشخصات جدول ذيل برگزار نمايد:

ردیف

نوع خرید

قطر
(به اینچ)

ضخامت 
(به میلیمتر)

استاندارد

وزن تقریبی هر 
متر (به کیلوگرم ) قبل از گالوانیزه شدن

وزن کل

(کیلو گرم)

تعداد شاخه

معادل به متر

پروژه

شهرستان

۱

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۶

۷٫۱۱

ASTM A53

۲۸٫۲۶

۷۳۵۸۹

۴۳۴

۲۶۰۴

کلاته ملا

درمیان

۲

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۳

۵٫۵

ASTM A53

۱۱٫۳

۴۴۷۴۸

۶۶۰

۳۹۶۰

کرغند

قاین

۳

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۳

۵٫۵

ASTM A53

۱۱٫۳

۴۵۴۲٫۶

۶۷

۴۰۲

بهدان

بیرجند

۴

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۶

۷٫۱۱

ASTM A53

۲۸٫۲۸

۵۷۹۷۴

۳۴۱٫۶۷

۲۰۵۰

کویر

طبس

۵

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۳

۵٫۵

ASTM A53

۱۱٫۳

۳۱۶۴۰

۴۶۶٫۶۷

۲۸۰۰

حسن آباد میان

بیرجند

۶

لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار

۶

۷٫۱۱

ASTM A53

۲۸٫۲۶

۶۷۸۲۴

۴۰۰

۲۴۰۰

چنشت

سربیشه

۷

لوله فولادی درزدار گالوانیزه شده و کونیک دار

۳

۴

ISIRI7661

۸٫۳۷

۸۳۸۶٫۷۴

۱۶۷

۱۰۰۲

مزداب آسو

بیرجند

۸

لوله فولادی درزدار گالوانیزه شده و کونیک دار

۶

۵

ISIRI7661

۱۹٫۷

۱۵۸۳۸٫۸

۱۳۴

۸۰۴

مزداب آسو

بیرجند

۱)مبلغ برآورد:۱۳,۶۳۲,۳۴۴,۰۸۰ریال

 ۲) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی  به مبلغ  ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد.

ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

۳)مدت تحويل: يكماه ۴) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱ تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ 

۵) حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ مورد می­باشد.

۶) محل دریافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

۷) فرآیند انتخاب فروشندگان براساس: قیمت مناسب پیشنهادی ۸) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۱ مي‌باشد.

۹) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت  ۸ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۳در محل سالن جلسات شرکت

۱۰) محل تحوبل: محل تحویل کلیه لوله‌های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می­باشد.  

تبصره ۱: بازرسی لوله‌های فولادی بدون درز گالوانیزه شده سطح یک می­باشد و همچنین هزینه تست کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس  بعهده

فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۲: لازم به ذکر است کیفیت پوشش گالوانیزه لوله‌های مذکور طبق استاندارد ملی ۷۰۵۲ در حد A.1 و حداقل ضخامت آن ۵۵ میکرون می‌باشد.

تبصره ۳:‌ استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت

شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه

ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

                     روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی